Zoeken
  1. Verdere harmonisatie van online consumentenrecht: een eerste kritische beschouwing

Verdere harmonisatie van online consumentenrecht: een eerste kritische beschouwing

Verdere harmonisatie van online consumentenrecht: een eerste kritische beschouwing.
Publicatie | 03 november 2016 | Ernst-Jan van de Pas | Verschenen in: Tijdschrift voor Internetrecht nr. 1 mei 2016

De Europese Commissie heeft in december 2015 twee nieuwe voorstellen voor e-commerce richtlijnen
gepubliceerd ten behoeve van verdere harmonisatie van het Europese consumentenrecht met betrekking
tot overeenkomsten inzake verkoop op afstand van goederen en de introductie van regels voor
overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud, zoals online opslag en streaming. Wat brengen
deze nieuwe richtlijnen? In dit artikel staan wij stil bij de inhoud van beide richtlijnvoorstellen en zullen
wij een aantal kritische kanttekeningen plaatsen.