1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Voorkeursrechten in de Aanvullingswet grondeigendom

Voorkeursrechten in de Aanvullingswet grondeigendom

Op 4 februari 2019 is het Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (hierna: de Aanvullingswet grondeigendom) bij de Tweede Kamer ingediend. Het Wetsvoorstel bevat onder andere de door de regering beoogde regeling van voorkeursrechten op onroerende zaken in de Omgevingswet.
Leestijd 
Verschenen in: Bouwrecht, 2019 afl. 6
Auteur publicatie Joske Hagelaars
Gepubliceerd 12 juni 2019
Laatst gewijzigd 13 juni 2019

In dit artikel wordt het Wetsvoorstel besproken. Ten behoeve van de minder goed in de huidige Wet voorkeursrecht gemeenten ingevoerde lezer wordt eerst ingegaan op de huidige regeling van voorkeursrechten. Daarna worden de wijzigingen in het nieuwe stelsel waarin het Wetsvoorstel voorziet uit de doeken gedaan.

Download publicatie