Zoeken
  1. Vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging door middel van schenking van aandelen in een BV

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging door middel van schenking van aandelen in een BV

Bij de schenking van aandelen in een vastgoed-BV, kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van een doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting en een vrijstelling in de schenkbelasting. Hierbij was onduidelijk of ook een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting van toepassing kan zijn.
Publicatie | 07 februari 2019 | Jondalar van Heugten | Verschenen in: Belasting Advies in de praktijk 2019, afl. 3

In deze bijdrage wordt aan de hand van het arrest van De Hoge Raad van 30 november 2018 bevestigd dat die vrijstelling onder voorwaarden ook bij de schenking van aandelen in een vastgoed-BV kan worden toegepast, zodat ook de heffing van overdrachtsbelasting achterwege kan blijven.

Download publicatie