Zoeken
  1. Vrijstelling overdrachtsbelasting bij ‘ruziesplitsing’ van een BV

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij ‘ruziesplitsing’ van een BV

Rechtbank Gelderland 16 januari 2019, nr. AWB 17/6915
Publicatie | 01 maart 2019 | Jondalar van Heugten | Verschenen in: Belastingadvies in de praktijk 2019, afl. 5

Zus en broer bezitten ieder 50% van de aandelen in een holding-BV. De holding-BV heeft onder andere 100% van de aandelen in een dochter-BV, die vastgoed bezit. Vanwege bestuurdersgeschillen splitsen zus en broer de gezamenlijke holding-BV. Een nieuwe holding-BV van zus verkrijgt bij de juridische splitsing de aandelen in dochter-BV. Rechtbank Gelderland oordeelt dat de juridische splitsing is ingegeven door zakelijke overwegingen. Het doel dat zus wilde bereiken, was namelijk het opheffen van het bestuursvacuüm door de slechte relatie met haar broer.

Download publicatie