Zoeken
Jelmer Keur
Artikel printen

Weigering omgevingsvergunning voor bouwen te kort door de bocht

Eerder besprak ik in dit tijdschrift een Bibob-uitspraak van 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:350, «JM» 2019/45, waarin het college van gedeputeerde staten van Groningen de mist inging door aan een grotendeels vergunde inrichting een revisievergunning met beperkte geldigheidsduur te verlenen. Volgens de Afdeling was dat besluit in strijd met het evenredigheidsbeginsel uit artikel 3 lid 5 Wet Bibob. In de interessante tussenuitspraak van 3 juli 2019 gaat het mis voor het college van burgemeester en wethouders van Breda (‘het college’). Het college heeft geweigerd om de appellant een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van woningen en winkelruimten op een perceel in Breda. Op het moment van de aanvraag was niet de appellant, maar ‘belanghebbende’ eigenaar van de panden waarin de woningen en winkels zijn voorzien. Om die reden heeft het college deze belanghebbende aangemerkt als betrokkene in de zin van artikel 2.20 lid 1 Wabo.

Jelmer Keur Advocaat - Overheid & vastgoed of bel met 026 353 84 45
Gepubliceerd01 oktober 2019
Laatst gewijzigd10 oktober 2019

Over de auteur

Sinds februari 2016 is Jelmer werkzaam als advocaat binnen de sectie Overheid & Vastgoed in Arnhem, waar hij adviseert en procedeert over bestuursrechtelijke vraagstukken. Hierbij heeft Jelmer een focus op handhaving (Wabo en Wet natuurbescherming), openbare-orderecht, de Wet Bibob en de Wob.

Lees meer over Jelmer

Door anderen gelezen

Scherpere eisen bouwleges

Rechtbanken stellen scherpere eisen aan de bouwlegesverordeningen van gemeenten. Dit blijkt uit een aantal recente uitspraken van verschillende rechters in geschillen over de hoogte van bouwleges, waaronder een uitspraak van de Rechtbank Utrecht (23 december 2011, LJN: BU8704 ). Een gemeente mag leges in rekening brengen voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een bouwvergunning. Dit wordt geregeld in een gemeentelijke bouwlegesverordening. Op grond van de wet mag de opbrengst aan...

Artikel - Mariëlla Wensink - 8 februari 2012

Dubbele doorverwijzing zorgt voor toepasselijkheid arbitraal beding

In de uitspraak van 20 april 2016 van de rechtbank Rotterdam is een bevoegdheidsincident aan de orde. Een arbitraal beding conform de UAV 1989 zou via een dubbele doorverwijzing van toepassing verklaard zijn op de onderaannemingsovereenkomst. De rechtbank overweegt dat de rangorderegeling van de contractstukken leidend is, inclusief alle eventuele doorverwijzingen in de betreffende stukken. In deze rangorderegeling is bepaald dat de hoofdaannemingsovereenkomst voorgaat op de algemene voorwaar...

Artikel - José Jochemsen-Vernooij (uit dienst) - 18 augustus 2016

Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt opnieuw over de Tegelen-jurisprudentie bij omgevingsvergunning tot afwijking bestemmingsplan

Op 1 februari jongstleden heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een lezenswaardige uitspraak gedaan waarin de zogenoemde Tegelen-jurisprudentie nader wordt geconcretiseerd.Feiten en procesverloopDe omwonenden van een ponyhof verzoeken het college van b en w van de gemeente Roermond om handhavend op te treden, omdat aan de bij een ponyhof behorende rijhal volgens hen geen geldige omgevingsvergunning meer ten grondslag ligt. Nu het aan deze vergunning ten grondslag liggend...

Artikel - Hanna Zeilmaker - 6 februari 2017

Ga naar het nieuwsoverzicht

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.

Blijf op de hoogteOntvang nieuwe kennis