1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Welke keuzes moet de werkgever maken bij het nieuwe pensioenstelsel?

Welke keuzes moet de werkgever maken bij het nieuwe pensioenstelsel?

In het tijdschrift Salaris Rendement is een artikel van pensioenadvocaat Frédérique Hoppers verschenen, waarin zij ingaat op het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen.
Leestijd 
Verschenen in: Tijdschrift Salaris Rendement
Auteur publicatie Frédérique Hoppers
Gepubliceerd 07 juli 2022
Laatst gewijzigd 07 juli 2022

In het tijdschrift Salaris Rendement is een artikel van pensioenadvocaat Frédérique Hoppers verschenen, waarin zij ingaat op het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Als dat wetsvoorstel wordt aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, zal het pensioenlandschap er per 1 januari 2023 wezenlijk anders uit komen te zien. Alle pensioenregelingen moeten dan uiterlijk 1 januari 2027 aangepast zijn. Vóór die tijd heeft de werkgever met een verzekerde pensioenregeling verschillende lastige keuzes te maken. In het artikel licht Frédérique toe welke keuzes zoal gemaakt moeten worden, wat de impact van die keuzes is op de premie-inleg en de pensioenaanspraken. Tot slot gaat ze in op de vraag hoe daarin de werknemers en de ondernemingsraad te betrekken.

Wilt u goed voorbereid het nieuwe pensioenlandschap betreden? Lees dan in de bijlage het artikel. 

Download publicatie