Zoeken
  1. Wijze lessen uit de pensioenrechtspraak

Wijze lessen uit de pensioenrechtspraak

Waar moet een bestuurder alert op zijn bij een melding betalingsonmacht? Hoe voorkomt een pensioenuitvoerder een huilende weduwe aan de poort? Wat moet een werkgever vooral niet doen als hij de werknemer afstand wil laten doen van zijn pensioen? Zo maar wat vragen, die aan de hand van rechtspraak beter beantwoord kunnen worden en waar alle pensioenspelers lering uit kunnen trekken.
Publicatie | 01 mei 2018 | Frédérique Hoppers | Verschenen in: Pensioen & Praktijk 2018, afl. 2

Pensioenperikelen zijn aan de orde van de dag. Ook rechters mogen zich steeds vaker buigen over een pensioenvraagstuk dat partijen verdeelt. Rechterlijke uitspraken zijn bijna nooit alleen interessant voor de betrokken partijen zelf. Alle spelers in de pensioendriehoek kunnen er wijze lessen uit trekken. In deze bijdrage volgt een nietuitputtend overzicht van wijze lessen voor bestuurders, werkgevers en pensioenuitvoerders.

Download publicatie