1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogplicht en onteigening

Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogplicht en onteigening

Preadvies voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht 2018
Leestijd 
Verschenen in: Tijdschrift voor agrarisch recht nr. 4, 2018
Auteur publicatie Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 14 april 2018
Laatst gewijzigd 24 april 2018

In dit preadvies worden de gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht en het instrument onteigening besproken, voor de scenario’s dat nieuwe turbines tegen de wil van grondeigenaren moeten worden gerealiseerd, en bestaande windturbines tegen de wil van de turbine-eigenaren moeten worden verwijderd.

Download publicatie