Zoeken
Dirkzwager
Artikel printen

Samenspraak september 2016

Dirkzwager - of bel met 088 242 41 00
Gepubliceerd19 september 2016
Laatst gewijzigd21 juni 2019

In deze september editie van Samenspraak ruim aandacht voor het familierecht dat volop in beweging is. Annick Schenkenberg van Mierop en Joyce den Bak vertellen u er alles over. Verder maakt Chantal van den Borne u wegwijs in de jungle van alternatieve financieringen. Lees een mooie ‘Junior versus Senior’, ditmaal over Maarten Kole en Sebastiaan van de Kant en kom alles te weten over onze vakgroep Food & Agri, geleid door Mascha Timpert-de Vries.


Over Samenspraak. Dirkzwager geeft drie maal per jaar een relatiemagazine uit, genaamd Samenspraak. In dit magazine wordt naast juridische onderwerpen en actualiteiten ook het gezicht achter de organisatie gepresenteerd. Zodat u niet alleen kunt lezen over ‘wat’ wij kunnen maar ook kunt zien ‘wie’ wij zijn. Dit magazine wordt in een oplage van 5.000 exemplaren via controlled circulation aangeboden aan de relaties van Dirkzwager. Heeft u interesse om opgenomen te worden in de mailinglist van Samenspraak magazine dan kunt u dit per mail kenbaar maken via marketing@dirkzwager.nl.

 

Bekijk een overzicht van alle Samenspraak magazines

 

Handig

Door anderen gelezen

Fiscale aspecten van herstructurering en interne reorganisatie van activiteiten door stichtingen

In Nederland bestaan stichtingen van verschillende omvang en met een verscheidenheid aan activiteiten. Deze activiteiten kunnen zich bevinden in de risicovolle sfeer van een of meer onderneming(en), maar ook in de meer risicomijdende sfeer van vermogensbeheer en belegging, zoals liquiditeiten, effectenportefeuilles en verhuurd vastgoed. In ons artikel van 31 december 2019 is ingegaan op de beperkte belastingplicht van stichtingen. Dit artikel richt zich op fiscale aspecten van een herpositionering van activiteiten of vermogensbestanddelen van een stichting binnen de organisatiestructuur.

Artikel - Lex van Noordenburg - 17 februari 2020

Autoriteit Persoonsgegevens legt last onder dwangsom op aan zorgverzekeraar CZ

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde vandaag een persbericht over een door haar uitgevoerd onderzoek naar de wijze waarop zorgverzekeraar CZ moet omgaan met medische persoonsgegevens bij de uitvoering van haar machtigingsbeleid. Aanleiding voor dit onderzoek zijn twaalf handhavingsverzoeken die door ons kantoor eind 2016 namens verschillende CZ-verzekerden bij de AP zijn ingediend. Hierop is de AP een uitgebreid onderzoek gestart naar de werkprocessen van CZ bij de beoordeling van machtigingsaanvragen voor medisch specialistische revalidatie (MSR). Het onderzoek, dat een ruime tijd in beslag nam, resulteerde uiteindelijk in een definitief onderzoeksrapport waarin de AP heldere conclusies trekt: CZ maakt zich volgens de AP schuldig aan onrechtmatige verwerking van bijzondere persoonsgegevens door bij machtigingsaanvragen (veel) meer medische gegevens op te vragen dan voor het doel van het machtigingsvereiste noodzakelijk is.

Artikel - Stefan Donkelaar - 14 februari 2020

Eenzijdige beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst door de hulpverlener

Een eenmaal met de patiënt tot stand gekomen geneeskundige behandelingsovereenkomst kan niet zonder meer eenzijdig worden opgezegd door de hulpverlener. De wet schrijft voor dat de hulpverlener de overeenkomst enkel kan opzeggen in geval van 'gewichtige redenen'. Maar ook wanneer die gewichtige redenen aanwezig zijn, gelden zorgvuldigheidseisen die de hulpverlener in acht moet nemen voordat de overeenkomst mag worden beëindigd. Dit blog biedt een algemeen kader en tips met betrekking tot de (zorgvuldige) eenzijdige beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst door de hulpverlener.

Artikel - Milou Janssen - 28 januari 2020

Ga naar het nieuwsoverzicht

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.

Blijf op de hoogteOntvang nieuwe kennis