1. Home
  2. Kennis
  3. Samenspraak
  4. Samenspraak september 2020

Samenspraak september 2020

Middenin de lockdownperiode was Dirkzwager naarstig op zoek naar een nieuwe professioneel bestuurder. Ondanks alle beperkende maatregelen is dat perfect gelukt. Wij kunnen u in deze Samenspraak voorstellen aan Iman Stratenus, die ons gaat begeleiden naar een nieuwe fase in de juridische dienstverlening.
Leestijd 
Auteur samenspraak
Gepubliceerd 24 september 2020
Laatst gewijzigd 12 augustus 2022

Onze nieuwe bestuurder verwacht dat, mede door de coronacrisis, er een versnelling zal komen in de
transformatie van de juridische sector. Hij heeft er veel vertrouwen in: “Ik denk dat Dirkzwager uitstekend gepositioneerd is om een belangrijke rol te vervullen in die transformatie: veel talent, een geweldig portfolio aan cliënten, een gezonde financiële positie en de durf om te veranderen.”

Een tweede nieuw gezicht in het bestuur is IE/IT-advocaat Ernst-Jan van de Pas, die Claudia van
der Most opvolgt. Meer hierover leest u op pagina 4. Corona heeft lange tijd het hele land stilgelegd,
maar tegelijkertijd zien we een enorme versnelling van allerlei ontwikkelingen. Vooral het digitale werken nam een vlucht: online werken, online vergaderen en online workshops. Daar is Dirkzwager op ingesprongen door nog actiever online kennis te gaan delen.

De populariteit van onze webinars – al dan niet op maat – oversteeg elke verwachting. De digitale events zullen zeker op de agenda blijven staan, naast de fysieke bijeenkomsten natuurlijk. Onze cliënten zien graag die combinatie (zie p. 26). In deze tijd raken veel bedrijven in de problemen.

Opdrachten die niet doorgaan, afspraken die vervallen. Het gevolg is een verslechterde financiële situatie of te weinig werk voor het personeel. Soms is er een reorganisatie nodig. Onze juristen Arbeidsrecht ontwikkelden een stappenplan, waarmee zij cliënten ondersteunen in deze voorlopig nog onzekere tijden (zie p. 22). Laten we hopen dat er ook een versnelling optreedt in de ontwikkeling van een betrouwbaar vaccin.

Blijf gezond en veel succes.

Tom Vandeginste, voorzitter bestuur
Dirkzwager legal & tax