1. Home
  2. Kennis
  3. Video's
  4. Fijne feestdagen en een voorspoedig 2023 namens Dirkzwager

Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2023 namens alle Dirkzwagers. | A happy festive season and a prosperous 2023 on behalf of all Dirkzwagers!
Leestijd 
Auteur video Dirkzwager
Gepubliceerd 11 december 2022
Laatst gewijzigd 13 december 2022

[English below] 

Wij danken onze cliënten voor de samenwerking en onze bezoekers van www.dirkzwager.nl voor de interactie van afgelopen jaar. Op de drempel van een nieuw jaar blikken we nog een keer terug met een animatievideo.

  • In 2022 lanceerden we onze nieuwe huisstijl. Het nieuwe logo symboliseert de samenwerking van onze advocaten, notarissen en fiscalisten in adaptieve teams.  
  • Dirkzwager heeft een rijke geschiedenis, maar onze blik is op de toekomst gericht. Niet alleen als partner voor onze cliënten, maar ook als werkgever. In 2022 ging onze nieuwe werkenbijwebsite live.
  • Wij werken voor regionale, nationale én internationale cliënten. Sinds 1992 is Dirkzwager aangesloten bij TELFA (Trans European Law Firms Alliance), een Europees samenwerkingsverband van hoog gekwalificeerde advocaten- en notarissenkantoren. In 2022 vierden we 30 jaar samenwerking met TELFA. 
We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2023!

Samen floreren in 2023

Dit jaar versturen we feestdagenkaarten die zijn gemaakt van ‘groeipapier. Dit gerecyclede papier bevat zaadjes waaruit in het nieuwe jaar weer iets moois kan groeien.

Hoe werkt groeipapier? 

Vul een pot voor twee derde met potgrond. Leg dan het papier op de potgrond in de pot. Strooi vervolgens ongeveer een halve centimeter potgrond over het papier heen en druk het aan. Houd de aarde in de eerste tien dagen goed vochtig. Blijf als de zaadjes ontkiemd zijn regelmatig water geven. Geniet van de bloemenmix!

-----------------------------------------------------------------------------------------

A happy festive season and a prosperous 2023 on behalf of all Dirkzwagers!

On the threshold of a new year we look back on the one that has passed. We thank our clients for our collaboration and interaction in 2022.

  • In 2022 we launched our new corporate indentity. Our new logo symbolises the collaboration of our lawyers, notaries and tax consultants with each other in adaptive teams.
  • Dirkzwager has a rich history, although our focus is directed towards the future, not only as a partner to our clients but also as an employer. Our new work-with-website went live in 2022.
  • We work for regional, national and international clients. Since 1992 Dirkzwager has been affiliated to TELFA (Trans European Law Firms Alliance), a European alliance of highly qualified law firms and notary offices. In 2022 we celebrated 30 years of collaboration with TELFA.
We wish everyone a really happy festive season and a prosperous New Year!

Thriving together in 2023

This year we are distributing festive greeting cards made of 'growing paper' . This recycled paper contains seeds from which something beautiful may sprout in the new year.

How does growing paper work?

Fill two thirds of a plant pot with potting earth. Lay the paper on the potting earth in the plant pot. Then spread approximately half a centimetre of potting earth over the paper and compress it. Ensure that the earth is quite moist during the first ten days. Once the seeds have germinated, water them regularly. Enjoy the array of flowers!