1. Home
  2. week van de integriteit 2023

Programma Dirkzwager legal & tax Week van de integriteit 2023

Welkom bij de Week van de Integriteit 2023, een multi-stakeholderinitiatief vanuit de Internationale Chambre of Commerce (ICC) als initiatiefnemer en mede georganiseerd door Dirkzwager legal & tax als partner. De week van de Integriteit vindt plaats van 1 tot en met 8 december 2023 en staat in het teken van de uitwisseling van kennis en het stimuleren van debat over integriteit op de werkplek, bij (internationaal) zakendoen, in de bestuurskamer en binnen alle soorten organisaties en instellingen in het private en (semi-)publieke domein.

Als Dirkzwager legal & tax hebben wij ons als doel gesteld cliënten, strategische partners en andere geïnteresseerden actief te betrekken bij het programma van de Week van de Integriteit en zodoende te zorgen voor een bredere positionering van het thema ‘Integriteit’.

Het Belang van Integriteit

Aandacht voor integriteit is van niet te onderschatten belang voor elke succesvolle organisatie en essentieel om te stimuleren binnen alle niveaus van de samenleving. Het bevordert vertrouwen, transparantie en eerlijkheid bij onder meer zakelijke transacties, overheidsoptreden en in arbeidsrelaties. Tijdens de Week van de Integriteit willen we het belang van integriteit benadrukken en het debat hierover aanmoedigen, omdat integriteit niet alleen een morele verplichting is, maar ook essentieel voor duurzaam (zakelijk) succes.

Wij doen dit vanuit de overtuiging dat integer gedrag verankerd moet zijn in de gehele organisatiecultuur. Een cultuur die ook door iedere stakeholder, waaronder management en directie, wordt uitgedragen. Weliswaar staat integriteit steeds hoger op de (beleids-)agenda van menig organisatie (veelal hand in hand met compliance), maar te vaak nog stokt dit beleid bij bijvoorbeeld het opstellen van een gedrags- of integriteitscode en het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Nuttige tools, maar niet voldoende voor het werkelijk verinnerlijken van integer handelen in de bedrijfscultuur.

Enkele onderwerpen die tijdens de Week van de Integriteit 2023 aan bod komen zijn:

Preventief Integriteitsbeleid als Werkgever

Tijdens de Week van de Integriteit nemen we u mee in het belang van preventief integriteitsbeleid en welke tools dienstig kunnen zijn aan goed integriteitsmanagement op de werkvloer. Denk hierbij aan duidelijke gedragscodes, trainingen voor werknemers en effectieve mechanismen om schendingen te melden. We willen werkgevers aanmoedigen om integriteit te integreren in hun bedrijfscultuur, met een focus op ethisch gedrag en het voorkomen van integriteitsschendingen.

Interesse in dit onderwerp? Neem dan vooral deel aan het webinar ‘Integriteit & Arbeid’ op 1 december of de HR-integriteitssessie op 5 december.

Integriteit in de Financiële Sector

De financiële sector speelt een centrale rol in onze economie en heeft (veelal) een systeemfunctie. Mede om die reden wordt van financiële instellingen, stakeholder en werknemer, een hoger integriteitsbewustzijn gevraagd. Niet zelden (indirect) terug te vinden  in sectorspecifieke wet- en regelgeving. Tijdens de Week van de Integriteit zullen we de specifieke uitdagingen en kansen bespreken waarmee de financiële sector wordt geconfronteerd en manieren onderzoeken om integriteit te versterken.

Integriteit bij aanbestedingen

Eerlijke en transparante aanbestedingen dragen ontegenzeggelijk bij aan eerlijke concurrentie; een eerlijke procedure, transparant en vrij van corruptie. Het zorgt voor een gelijk speelveld voor alle deelnemend partijen. Het voorkomt oneerlijke voordelen voor bepaalde aanbieders en waarborgt een dat alle potentiële leverancier/opdrachtnemers dezelfde kansen krijgen om overheidsopdrachten te verwerven. Tijdens de Week van de Integriteit zal de nadruk komen te liggen bij het bevorderen van integriteit bij aanbestedingen, met richtlijnen voor zowel overheids- als particuliere organisaties om corruptie en oneerlijke praktijken te voorkomen.

Volledige programma Week van de Integriteit 2023

Houd tijdens de week (en daarna) ook vooral onze website in de gaten voor relevante content over het thema vanuit onder meer de vakgroep Compliance & Integriteit, waaronder kennisartikelen en podcasts