Zoeken
  1. Seminar Ziekte & Arbeidsongeschiktheid

SeminarSeminar Ziekte & Arbeidsongeschiktheid

Op donderdag 20 juni 2019 organiseert Dirkzwager het actualiteitenseminar ‘Ziekte & Arbeidsongeschiktheid’.

Er is veel te doen rondom de zieke werknemer. Op het terrein van verzuimbeleid, re-integratie, en ontslag zijn er veel nieuwe ontwikkelingen. Anique Sauvé, Yvette van den Heuvel en Buby den Heeten bespreken mede aan de hand van voorbeelden uit hun eigen praktijk, belangrijke onderwerpen waarmee iedere werkgever die arbeidsongeschikte werknemers in dienst heeft te maken krijgt. Ook staan ze uitgebreid stil bij de actualiteiten op het terrein van arbeidsongeschiktheid.

Het seminar heeft een praktische insteek en is niet alleen bedoeld om u als werkgever of HR-professional te informeren, maar ook om u praktische handvatten te geven voor toepassing binnen uw eigen werkgebied.

Workshopkeuze:

Het seminar bestaat uit drie workshops, waaruit u een keuze kunt maken. U kunt zich voor twee van de drie workshops aanmelden. Nadat u op de oranje button heeft geklikt om u aan te melden, graag in het vak "HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?" de cijfers van de workshops aangeven, in de volgorde van uw voorkeur.

Workshop 1 behandelt het thema ziekte en ontslag.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. hoe om te gaan met zogenoemde 35-minners, hoe voorkom ik dat aangeboden passende arbeid stilzwijgend wijzigt in nieuw bedongen arbeid, tips en tricks bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer etc.

Workshop 2 behandelt het thema ziekte en re-integratie.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de rol van de bedrijfsarts, de Stecr-richtlijn, hoe voorkom ik het opleggen van een loonsanctie door het UWV, wanneer pas ik als maatregel een loonopschorting toe en wanneer een loonstop etc.

Workshop 3 behandelt het thema ziekte en de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Onderwerpen die aan bod komen zijn de recente ontwikkelingen op het terrein van zogenoemde slapende dienstverbanden, de compensatieregeling en vragen over de betaling van een transitievergoeding bij het wijzigen van de arbeidsovereenkomst.

Programma

14.00 uur ontvangst met koffie en thee
14.30 uur opening
14.45 uur 1e ronde workshops
15.30 uur pauze met koffie en thee
15.45 uur 2e ronde workshops
16.30 uur afsluiting en borrel
17.30 uur einde

Kosten & annulering

Deelname aan dit seminar kost €150,- (excl. BTW). U ontvangt na aanmelding een factuur; na ontvangst door ons van uw betaling is uw inschrijving definitief en ontvangt u van ons een definitieve bevestiging.

Annulering dient per e-mail te geschieden. U kunt tot en met 13 juni 2019 kosteloos annuleren; de deelnamekosten worden volledig gecrediteerd. Bij annulering na 13 juni 2019, wordt 50% van de deelnamekosten gecrediteerd.

Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u direct aan te melden. Vermeld in het vak "HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?" de drie cijfers van de workshops, in de volgorde van uw voorkeur.

Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging van inschrijving. U ontvangt na inschrijving een factuur; na ontvangst door ons van uw betaling is uw inschrijving definitief en ontvangt u van ons een definitieve bevestiging.

Donderdag20juni
2019
Nijmegen - Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent 14:30 - 16:30 uur
Voor wie
Het seminar is bedoeld voor werkgevers en iedere HR-professional die te maken heeft met arbeidsongeschikte werknemers.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.