Tickets
Gratis
Tijd
13:30 - 17:00 uur
Dinsdag 12 september 2023 Dirkzwager Arnhem
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Vergunningen en (vertragende) gevolgen in de bouw
Seminar

Vergunningen en (vertragende) gevolgen in de bouw

Het gebeurt vaker wel dan niet: vertraging in de bouw. Steeds vaker is de oorzaak van de vertraging gelegen in het vergunningentraject. Het vervallen van de stikstofvrijstelling maakt dit traject niet makkelijker en met de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024 verandert er weer een hoop.

Vertragingen in het vergunningentraject hebben ook invloed in de civielrechtelijke verhoudingen, zoals koopovereenkomsten, ontwerpopdrachten, bouwteamovereenkomsten en aannemingsovereenkomsten.

Op 12 september vertellen Jasper Molenaar en Iris Neddaoui-Docter jullie graag meer over (de actuele veranderingen in) het vergunningentraject en de gevolgen daarvan voor (reeds gesloten) overeenkomsten. Hierbij bespreekt Jasper zowel het vervallen van de stikstofvrijstelling (waar staan we nu?) en de aankomende Omgevingswet. Iris neemt jullie vervolgens mee in de civielrechtelijke gevolgen, waarbij aandacht is voor de bouwteamovereenkomst, de UAV 2012 en de UAV-GC.

Programma

13:30 Ontvangst
14:00 Start bijeenkomst
16:00 Einde bijeenkomst en aansluitend borrel

 

 

Locatie

Dirkzwager
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
13:30 - 17:00 uur
Dinsdag 12 september 2023 Dirkzwager Arnhem

Dit seminar is relevant voor projectontwikkelaars, ziekenhuizen, scholen, (semi-)overheden, aannemers en andere opdrachtgevers in de bouw.

Sprekers

Jasper Molenaar

Advocaat - Partner

Jasper adviseert onder meer aan ontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties omtrent bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en aanpalende publiek- en privaatrechtelijke vraagstukken zoals publiek private samenwerkingen en overheidsaansprakelijkheidsrecht.

Iris Neddaoui-Docter

Advocaat - Senior

Iris is senior advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in het bouwrecht en het aanbestedingsrecht. Op het gebied van bouwrecht adviseert Iris (semi-)overheden en ondernemingen onder meer bij het opstellen en beoordelen van onder andere bouw-, aannemings- en architectenovereenkomsten. Ook staat zij deze cliënten bij (indien nodig tot aan de rechter of de Raad van Arbitrage) in geschillen over bijvoorbeeld meer- en minderwerk, oplevingsperikelen, gebreken, waarschuwingsplichten, kostenverhogende omstandigheden, etc. De UAV 2012 en de UAV-GC 2005 spelen hierin vaak een rol. Op het gebied van aanbestedingsrecht adviseert Iris (semi-)overheden en ondernemingen over alles rondom een aanbestedingsprocedure, vanaf de keuze voor het type procedure tot het opstellen en redigeren van aanbestedingsdocumenten, verificatievragen en gunningsbeslissingen. Ook staat zij deze cliënten bij in gerechtelijke procedures.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events