1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Bestuur en toezicht weetje nr 10 ontstentenis en belet

Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 10: ontstentenis en belet

Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) aangenomen. De Wbtr is op 1 juli 2021 in werking getreden. De invoering heeft lang op zich laten wachten. We zullen uw geheugen opfrissen door het plaatsen van korte berichten op deze kennispagina over de relevante wijzigingen.
Leestijd 
Auteur artikel Marèl Baak
Gepubliceerd 30 juli 2021
Laatst gewijzigd 30 juli 2021

Regeling ontstentenis en belet


Wist u dat de Wbtr:

Een statutaire regeling voor ontstentenis en belet van álle bestuurders en commissarissen/toezichthouders verplicht stelt?

Allereerst is het wellicht verstandig eerst kort het verschil aan te geven tussen ontstentenis en belet. Bij ontstentenis is er sprake van een vacature door bijvoorbeeld overlijden, bedanken of ontslag van een bestuurder of toezichthouder. Bij belet is er geen sprake van een vacature, maar kan of mag een bestuurder of toezichthouder zijn functie tijdelijk niet uitoefenen, bijvoorbeeld door ziekte of schorsing.

Met het van kracht worden van de Wbtr geldt dat de statuten van stichtingen, verenigingen, coöperatieve verenigingen en onderlinge waarborgmaatschappijen een regeling moeten bevatten omtrent de wijze waarop in de uitoefening van de taken en bevoegdheden voorlopig wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of alle commissarissen/toezichthouders. Ook voor de NV en de BV wordt deze regeling nu in de wet opgenomen.

Daarnaast kunnen de statuten van stichtingen, verenigingen, coöperatieve verenigingen en onderlinge waarborgmaatschappijen een regeling bevatten voor het geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders of commissarissen/toezichthouders. Bij de NV en de BV is een dergelijke regeling verplicht.

Overgangsrecht

Bij de eerstvolgende statutenwijziging na het in werking treden van de wet, 1 juli 2021, dient voormelde regeling (ongeacht de overige wijzigingen) te worden opgenomen in de statuten.  Er is geen eindtermijn voor vastgesteld.

Gerelateerde Wbtr-artikelen

Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 1: Doel, inhoud en inwerkingtreding Wbtr
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 2: Wettelijke grondslag raad van commissarissen
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 3: Wettelijke grondslag one-tier board
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 4: Ontslag en bestuursverbod
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 5: Aansprakelijkheid in geval van faillissement
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 6: Tegenstrijdigbelangregeling
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 7: Preventieve ontslagbescherming van de stichtingbestuurder
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 8: Uitstel inwerkingtreding wettelijke grondslag one-tier board en verplichte belet- en ontstentenisregeling bij de NV
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 9: Meervoudig stemrecht

Contact

Heeft u vragen over de Wbtr? Neemt u dan gerust contact op met Marèl BaakMarieke van Dongen of Rosanne Kuiper. Wij helpen u graag verder.