Zoeken
  1. Kennis

Onze kennisSterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
3 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:

Opnieuw beginnen Wvg-traject niet in strijd met herhalingsverbod!

Gronden die zijn aangewezen op grond van de Wvg mogen ingevolge artikel 9c Wvg niet binnen twee jaar...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Ook voorkeursrecht bij planologische en financiële onzekerheid

In geval van vestiging van een voorkeursrecht op grond van een structuurvisie is niet vereist dat al...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Fatale termijnen bij verborgen gebreken

Aannemers zijn na oplevering van een werk of na het verstrijken van de onderhoudstermijn in beginsel...

Robert Rijpstra MRICS
Lees meer

Uitstel voor Crisis- en herstelwet (en dus voor de wijzigingen Onteigeningswet)?

De Onteigeningsparagraaf in de Crisis- en herstelwet ligt nog steeds zwaar onder vuur. Naar aanleidi...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Onteigening “gras” voor “glas”

In het KB Horst heeft de Kroon de onteigening goedgekeurd van agrarische gronden ten behoeve van de ...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Verzoeker om onteigening mag zich in het overleg ten aanzien van de hoogte van de aangeboden schadeloosstelling niet onredelijk opstellen

In het “aanwijzingsKB” Putten (art. 72a Ow) betoogden de eigenaren dat zij nog geen reëel aanbod van...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Geen huurbescherming bij combinatie van zorg en huur

In de jaren ’90 heeft de Hoge Raad reeds uitgemaakt dat bij een overeenkomst die strekt tot de versc...

Robert Rijpstra MRICS
Lees meer

Kunstmatige splitsing bij realisatie parkeergarage

In aanbestedingsland is bekend dat opdrachten niet mogen worden gesplitst met het doel een aanbested...

Tony van Wijk
Lees meer

Verhuiskostenvergoeding ook voor particuliere verhuurders verplicht

Bij een noodzakelijke verhuizing als gevolg van renovatie of sloop moeten alle verhuurders voortaan ...

Robert Rijpstra MRICS
Lees meer

Wetsvoorstel tot wijziging Wvg aangenomen door Tweede Kamer

In januari van dit jaar berichtten wij al dat de ingrijpende wijzigingen die zijn voorzien voor de W...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Koopovereenkomsten wel degelijk vernietigbaar

Met grote regelmaat stellen grondeigenaren zich op het standpunt dat koopovereenkomsten niet onder h...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Erfpacht in de huidige markt

De economische crisis heeft er onder andere toe geleid dat de verkoop van woningen is afgenomen. Doo...

John Wijnmaalen MRICS
Lees meer
1
...
97 98 99 100 101
...
105