Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Woensdag 13 oktober 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Gegevensverwerking in publieke samenwerkingsverbanden
Webinar

Gegevensverwerking in publieke samenwerkingsverbanden

Wegens succes wordt het webinar De AVG in publieke samenwerkingsverbanden van 17 juni jl. herhaald op woensdag 13 oktober 2021. Bij overheden en publieke instanties bestaat steeds meer de behoefte aan het uitwisselen van persoonsgegevens. Die behoefte kan voortkomen uit hele uiteenlopende doelen: van het beter bedienen van de burger tot het beter kunnen controleren van diezelfde burger.

Tegelijkertijd biedt de privacywetgeving strikte kaders voor iedere verwerking van persoonsgegevens. En die kaders zijn voor overheden wellicht nog wel strenger dan voor private organisaties, gelet op de eis dat iedere verwerking tot de wet te herleiden moet zijn.

Ondertussen zit de 'Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden' in de pijplijn. Die wet beoogt een juridische basis te bieden voor de verwerking van persoonsgegevens door samenwerkingsverbanden. De wetgever heeft hiermee o.m. beoogd om een goede balans te vinden tussen enerzijds bescherming van de privacy en anderzijds een werkbaar kader voor de praktijk. Is de wetgever hierin echter ook geslaagd?

Tijdens het webinar 'De AVG en publieke samenwerkingsverbanden' op 13 oktober a.s. gaan Milou Janssen en Mark Jansen nader in op de eisen die worden gesteld aan de uitwisseling van persoonsgegevens in de publieke sector. Specifieke aandacht is er hierbij voor de nieuwe wet die in aantocht is.

Tijdens het webinar is er alle ruimte voor uw vragen.

Deelname is kosteloos.

Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Woensdag 13 oktober 2021 Webinar Online
Dit event is goed voorPe 1 opleidingspunten.

Wegens succes op herhaling! Het webinar is bedoeld voor juristen die al enige basiskennis van het privacyrecht hebben. Het webinar is minder geschikt voor mensen zonder juridische voorkennis. 

Pe 1

Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Opleidingspunten

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:30 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online

Sprekers

Milou Janssen

Advocaat

Milou is advocaat op de sectie Gezondheidszorg. Haar focus ligt op patiëntenrechten, het medisch tuchtrecht, het privacyrecht en kwaliteitswetgeving. Milou is ook goed bekend met recente wetgeving, waaronder de Wvggz en de Wzd. Zij staat zorgaanbieders geregeld bij in klachten- en geschillenprocedures.

Mark Jansen

Advocaat - Associate partner

Ik ben sinds 2007 advocaat op het gebied van IT- en privacyrecht. Ik houd me bezig met het adviseren over IT-contracten, adviseren/procederen bij mislukte automatisering en het adviseren/procederen over allerhande privacykwesties. Mijn cliënten zijn zowel afnemers als leveranciers, hoewel ik iets vaker de afnemer bijsta. Daarnaast verzorg ik veel lezingen en publicaties op het gebied van IT- en privacyrecht.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events