1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 4

GÉÉN PROCESBELANG BIJ BEROEP TEGEN MEGABIOSCOOP

In een eerdere bijdrage heb ik gewezen op het feit dat een appellant bij hetgeen hij met een procedure wenst te bereiken nog voldoende procesbelang dient te hebben. Er is geen sprake van voldoende procesbelang als vernietiging van het bestreden besluit helemaal niet kan bijdragen aan het doel dat de appellant met het instellen van het beroep had. In een uitspraak van de Afdeling van 17 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:107) loopt Unibail Rodamco tegen dit probleem aan. Zij is eigenaar van winkel...

Tijdelijkheid kruimelgevallenvergunning

Het is inmiddels al weer enige tijd geleden dat per 1 november 2014 de spelregels voor het verlenen van een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan zijn veranderd[1]. Vóór deze wijziging kon alleen een tijdelijke vergunning voor planologisch strijdig gebruik worden verleend via de uitgebreide procedure, voor maximaal vijf jaar en mits kon worden aangetoond dat er sprake was van een tijdelijke behoefte. Onder het vigerende regime is een tijdelijke vergunning mogelijk voor een permanente b...

Subsidie Bureau Jeugdzorg ten onrechte beëindigd

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben ten onrechte besloten dat de subsidie aan Bureau Jeugdzorg Overijssel binnen hun provincie per 1 januari 2015 wordt beëindigd. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Overijssel van 3 februari 2014. Ook de mededeling dat de subsidie later wordt beëindigd als de nieuwe Jeugdwet later in werking treedt, biedt geen soelaas volgens de rechtbank. Het besluit van Gedeputeerde Staten is door de rechtbank vernietigd. Deze uitspraak is niet alleen van be...

Stempel verzonden is nog niet verzonden!

Wanneer is een besluit door een overheidsorgaan verzonden? Op wie rust de bewijslast? Deze vragen blijven de gemoederen bezig houden.In het bestuursrecht is het vaak belangrijk om met zekerheid te weten wanneer een bepaalde brief aan een burger of bedrijf is verzonden. De termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen een besluit is zes weken en vangt in de meeste gevallen aan op de dag na die, waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden (art. 3: 41, 3: 42 en 6: 7, 6: 8 Awb).De te...