Tickets
Gratis
Tijd
13:00 - 14:30 uur
Donderdag 16 maart 2023 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. AVG: compliance en toezicht
Webinar

AVG: compliance, toezicht en handhaving

Het is van belang om de AVG-processen goed in te richten. Om u hierbij te helpen en om u (meer) inzicht te geven in de bevoegdheden van de AP geven Jelmer Keur en Dafne de Boer een webinar over de AVG: compliance, toezicht & handhaving.

Wist u dat de Autoriteit Persoonsgegevens in 2022 voor bijna € 5.000.000,-- aan boetes heeft opgelegd?

In 2022 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor bijna € 5.000.000,-- aan boetes opgelegd. De boetes zijn opgelegd voor onder andere:

  • het niet uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA);
  • slechte beveiliging van persoonsgegevens;
  • niet of te laat melden van datalekken; en
  • de procedure omtrent inzage- en verwijderingsverzoeken.

Deze onderwerpen hangen samen met de wijze waarop organisaties intern hun AVG-processen inrichten.

Tijdens het webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

1 Hoe zijn de AVG processen ingericht?

Een goede inrichting van AVG processen vormt de basis voor AVG compliance. Denk hierbij onder andere aan het inrichten van een datalekkenregister, verwerkingsregister, DPIA protocol en inzage- en verwijderingsprocedures.

2 Welke toezichts- en handhavingsbevoegdheden heeft de AP?

De AP heeft uiteenlopende onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden, zoals gegevensbeschermingscontroles (art. 58 lid 1 onder b AVG) en het opleggen van een bestuurlijke boete. Op het vlak van handhaving kan naast een boete ook worden gedacht aan een last onder dwangsom, verwerkingsverbod, berisping en waarschuwing. Ook heeft de AP sinds kort nieuwe taken als ‘algoritmetoezichthouder’.

3 Wat te doen als de AP bij uw organisatie op de stoep staat?

De AP legt niet van de een op de andere dag een maatregel op. Aan het opleggen van een maatregel gaat een onderzoek vooraf. De AP kan informatie opvragen en de Functionaris Gegevensbescherming als contactpersoon aanwijzen. Tegelijkertijd moet de AP ook voldoende informatie verstrekken over de aard van het onderzoek. In sommige gevallen is het ook mogelijk om gedurende het onderzoek afspraken met de AP te maken. Het is daarom van belang dat organisaties vanaf de start van het onderzoek op de hoogte zijn van hun rechten en verplichtingen.

4 Periodieke controle AVG-processen?

Na afronding van een onderzoek door de AP is het van belang om periodieke controles op de AVG-processen uit te voeren. Op deze wijze blijven de processen up-to-date. Dit kan door bijvoorbeeld een intern privacybeleid of beleidsregels op te stellen.

Tijdens dit event is gelegenheid voor interactie en ruimte voor uw vragen. Heeft u op voorhand al vragen? Stel deze gerust rechtstreeks aan Jelmer of Dafne 

 

Programma

12:50 inloggen met de ontvangen link via Google Chrome
13:00 Start van her webinar
14:30 Einde van het webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
13:00 - 14:30 uur
Donderdag 16 maart 2023 Webinar Online

Dit webinar is met name interessant voor organisaties die op grote schaal persoonsgegevens verwerken, zoals gemeenten, zorginstellingen en verzekeraars.

Sprekers

Dafne de Boer

Advocaat

Dafne is gespecialiseerd op het gebied van IT, privacy en cyber security. Dafne adviseert en ondersteunt overheden en bedrijven bij compliancevraagstukken, over onder meer het interne- en externe privacybeleid, het verwerkingsregister, DPIA's, verwerkersovereenkomsten en internationale gegevensdoorgifte. Ook begeleidt Dafne overheden en bedrijven bij de afhandeling van datalekmeldingen en bij toezichts- en handhavingsacties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dafne geeft regelmatig webinars en schrijft artikelen in vakbladen en blogartikelen op de website.

Jelmer Keur

Advocaat

Sinds februari 2016 is Jelmer werkzaam als advocaat binnen de sectie Overheid & Vastgoed in Arnhem. Jelmer adviseert en procedeert over bestuursrechtelijke vraagstukken. Hierbij heeft Jelmer een focus op handhavingsrecht (o.a. Wabo, Wet natuurbescherming en Arbowetgeving), openbare-orderecht, geheimhoudingsrecht, de Wet Bibob en de Wob/Woo.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events