Zoeken
  1. Home
  2. Kennis

Onze kennisSterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:

Goed hulpverlenerschap of seksueel grensoverschrijdend gedrag?

“De arts dringt niet verder door tot de privésfeer van de patiënt dan in het kader van de hulpverlen...

Tom van Malssen
Lees meer

Eenzijdige aanscherping Wmcz recept voor juridische procedures

In een recente brief  aan de Tweede Kamer heeft minister Schippers van VWS een aantal maatregelen aa...

Tom van Malssen
Lees meer

Aangifteplicht zorgfraude geldt ook voor zorgverzekeraars, indicatieorganen en zorgkantoren

 In een recent Besluit (25 november 2014, Stb. 2014, 465, inwerkingtreding: 5 december 2014) he...

Tom van Malssen
Lees meer

Minister Schippers zet visie op medisch tuchtrecht uiteen

In een recente beleidsbrief (2 december 2014) heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn ...

Tom van Malssen
Lees meer

Zorgverzekeraar richt vangnetstichting op

Het zal weinigen zijn ontgaan dat Stichting Zorggroep Pasana, waarvan het noodlijdende ziekenhuis De...

Tom van Malssen
Lees meer

Bestuurders in de zorg opgelet: Hoge Raad bevestigt hoge lat bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurlijk Nederland hield zijn hart vast toen de Hoge Raad ongeveer twee  jaar geleden arrest wees...

Tom van Malssen
Lees meer

Ondernemingskamer kritisch over toepassing enquêterecht door cliëntenraad

Op 29 oktober jl. heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam negatief beschikt op het ...

Tom van Malssen
Lees meer

Informatieplicht of eigen verantwoordelijkheid?

In een recente beschikking  (27 februari 2014) heeft de Rechtbank Midden-Nederland de verhouding tus...

Tom van Malssen
Lees meer

Wilsbekwaamheid en de weigering om een geneeskundige behandeling te ondergaan

In een recent arrest heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich uitgesproken ove...

Tom van Malssen
Lees meer

Tuchtrechtelijk toetsingskader voor deskundigenrapportages

In een recente uitspraak (30 januari 2014, TvGR 2014, p. 241-248) heeft het Centraal Tuchtcollege vo...

Tom van Malssen
Lees meer
1 2 3 4 5 6