1. Home
  2. Specialisten
  3. Jonathan Overes

Jonathan Overes Professional Support Lawyer Aansprakelijkheid & Verzekering

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 84 49 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Jonathan Overes

Biografie

Jonathan Overes is professional support lawyer en gespecialiseerd in het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Als professional support lawyer werkt Jonathan juridisch inhoudelijk samen met advocaten, zowel bij advisering als bij procederen. Jonathan is ook wetenschappelijk actief op het gebied van verzekeringsrecht en schrijft een proefschrift over brandverzekering bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Jonathan is advocaat geweest bij een groot advocatenkantoor in Amsterdam. Hij was daarvoor cum laude afgestudeerd aan twee universiteiten. De expertise van Jonathan betreft in het bijzonder verzekeringen (property, AVB, D&O, BAV, CAR en fraudeverzekeringen). De cliënten voor wie Jonathan werkt zijn (internationale) verzekeraars, ondernemingen en verzekeringsmakelaars.

Enkele recente zaken
• Het bijstaan van een internationale verzekeraar in een internationale arbitrage over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering naar aanleiding van sjoemelsoftware in auto’s;
• Het bijstaan van een groot bouwbedrijf in een gerechtelijke procedure over een property verzekering;
• Het adviseren van een internationale verzekeraar over opzettelijke verzwijging bij het meeverzekeren van nieuwe verzekerden onder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
• Het bijstaan van een internationale verzekeraar in een gerechtelijke procedure over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering naar aanleiding van een faillissement van een beursgenoteerde onderneming.

Functie(s)

2021 Professional Support Lawyer , Dirkzwager
Verzekeraars Aansprakelijkheid & Verzekering, Commercieel contractenrecht, Massaschade & Verzekering - Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsrecht - Brandverzekering Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2018 Juridisch medewerker - Senior, Dirkzwager

Opleiding(en)

2013 2014 Master Aansprakelijkheid & Verzekering, Erasmus Universiteit Rotterdam (cum laude)
2012 2013 Master Civiel Recht, Universiteit Leiden (cum laude)

Nevenactiviteit(en)

- PhD Erasmus Universiteit Rotterdam over brandverzekering

- redactielid Jurisprudentie Aansprakelijkheid

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Jonathan Overes

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 17

Hoge Raad stapt af van categorisch onderscheid tussen primaire dekkingsomschrijving en preventieve garantie

Op 16 februari 2024 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan voor het verzekeringsrecht. De Hoge Raad stapt hierin af van eerdere jurisprudentie over de toepassing van de redelijkheid en billijkheid bij verzekeringsovereenkomsten. Op basis van het Valschermzweeftoestel-arrest van de Hoge Raad uit 2006 gold jarenlang dat bij een polisbepaling die kwalificeert als een "primaire dekkingsomschrijving" de ruimte voor een beroep op de redelijkheid en billijkheid beperkt was. Voor een beroep op de redelijkheid en billijkheid kon namelijk geen grond zijn het ontbreken van verband tussen de gelding van de polisbepaling en de ingetreden schade. Dit was daarentegen wel het geval bij een andere type polisbepaling, de "preventieve garantie". De Hoge Raad heeft nu dit categorisch onderscheid afgeschaft. In plaats daarvan hangt de vraag of het ontbreken van verband tussen de gelding van de polisbepaling en de schade maakt dat het beroep op de polisbepaling afstuit op de redelijkheid en billijkheid, voortaan af van een open en inhoudelijke afweging op basis van diverse gezichtspunten die op voorhand geldt voor welke polisbepaling dan ook.

Wetswijziging verzekeringsrecht: bij verzwijging mogelijk recht op premierestitutie

Per 1 juli 2023 is het verzekeringsrecht in het Burgerlijk Wetboek op één onderdeel gewijzigd. Eerst had de verzekeringnemer bij een beëindiging van de verzekering door de verzekeraar vanwege precontractuele verzwijging geen recht op restitutie van de al betaalde premie. Nu is dat onder voorwaarden wel mogelijk geworden. In deze blog bespreek ik beknopt deze wetswijziging.

Hoge Raad: kosten verwijderen oude asbestdakplaten én plaatsen nieuwe dakplaten mogelijk bereddingskosten

De Hoge Raad heeft recent een belangrijke uitspraak gedaan over het verwijderen van oude asbestdakplaten en het plaatsen van vervangende dakplaten. Volgens de Hoge Raad kunnen de kosten daarvan mogelijk worden aangemerkt als gedekte bereddingskosten onder een verzekering. De uitspraak zag op een milieu- en aansprakelijkheidsverzekering van een boerenbedrijf, bij wie bovenmatige asbestverontreiniging was geconstateerd rond de stallen met asbestdakplaten.

Overgang van verzekering bij activa- en passivatransacties: de overgang is automatisch, de voorzetting echter niet

In het verzekeringsrecht geldt: 'de verzekering volgt het belang'. Op grond van art. 7:948 BW gaat een verzekering van een zaak op de verkrijger van de zaak over. De overgang duurt echter niet lang: binnen één maand moet de verkrijger aan de verzekeraar laten weten of hij de verzekering wil voorzetten, anders vervalt de verzekering alsnog. Als de verzekerde dit verzuimt te doen, kan de verzekeraar dekking weigeren, tenzij de verzekerde kan aantonen dat ook bij een tijdige voortzettingsverklaring de verzekering zou zijn voortgezet. Een recent arrest van het Hof Den Haag over deze materie laat opnieuw licht schijnen op deze juridische materie.

Hoge Raad: beroep verzekeraar op grenzen verzekeringsdekking kan onaanvaardbaar zijn (maar is dat niet snel)

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het beroep van een verzekeraar op de grenzen van een primaire dekkingsomschrijving in een verzekering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn. Het moet dan wel gaan om bijzondere omstandigheden. Dat de achterliggende gedachte achter een bepaalde dekkingsvoorwaarde in een concreet geval niet opgaat, maakt het beroep van een verzekeraar op die voorwaarde niet onaanvaardbaar.

Hof Den Haag: voorwaarde van NIVRE-registratie van contra-expert is bij consumentenverzekering in strijd met de wet

Het Hof Den Haag heeft in een collectieve actie door Stichting Ombudsman Schadeverzekeringen tegen Achmea geoordeeld dat consumentenverzekeringen die de kosten van een contra-expert slechts vergoeden wanneer deze is geregistreerd bij het NIVRE of een vergelijkbare beroepsorganisatie in strijd met de wet zijn (art. 7:959 lid 1 BW). Dergelijke polisvoorwaarden zijn in zoverre onredelijk bezwarend en vernietigbaar en mogen door Achmea in zoverre niet meer worden gebruikt. Dit alles geldt echter niet (meer) voor zover de expertisekosten de verzekerde som overstijgen.

Storm & verzekering: weer een nieuwe uitspraak over supercell 2016

De supercell die op 23 juni 2016 over (zuidelijk) Nederland trok, is vermoedelijk de stormbui die in Nederland tot de meeste procedures ooit over verzekering van storm heeft geleid. Gisteren verscheen na ruim 3,5 jaar weer een nieuwe uitspraak over deze supercell, inmiddels de tiende uitspraak. Het betreft een arrest van het Hof Den Haag, waarin het hof afwijkt van het oordeel van de Rechtbank Den Haag in die zaak.

Verzekeren van massaschade

Massaschade leidt tot een aantal complicaties als het gaat om de verzekering ervan.

Collectieve actie voor autobezitters vanwege sjoemelsoftware Volkswagen grotendeels ontvankelijk verklaard

Een collectieve actie door Stichting Volkswagen Car Claim tegen onder andere Volkswagen en 56 Nederlandse autodealers naar aanleiding van de ‘Dieselgate’ is door de Rechtbank Amsterdam grotendeels ontvankelijk verklaard (ECLI:NL:RBAMS:2019:8741). De collectieve actie is gestart ten behoeve van bezitters van auto’s met sjoemelsoftware en gericht op het vaststellen van aansprakelijkheid en de mogelijkheid tot ontbinding van de koopovereenkomsten van de auto’s.

Collectief schadevergoeding vorderen bij massaschade

In geval van massaschade is er een grote groep van benadeelden met schade. Schadevergoeding per individueel geval vorderen en afwikkelen vergt dan veel tijd, geld en energie. Daarom is onlangs de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) aangenomen.

1 2