Zoeken
  1. Lidewij Bergsma

Lidewij Bergsma AdvocaatGezondheidszorg


Contact Neem vrijblijvend contact op
Telefoon024 381 31 35 E-mailadres Social

Over Lidewij Bergsma

Biografie

Lidewij Bergsma is sinds 2017 als advocaat verbonden aan Dirkzwager en werkzaam binnen de sectie Gezondheidszorg. In haar dagelijkse praktijk houdt Lidewij zich bezig met het adviseren van en procederen namens zorgaanbieders en individuele zorgverleners op met name het gebied van medisch tuchtrecht, medisch strafrecht, privacy in de gezondheidszorg, handhavingskwesties en farmaceutisch recht.

Lidewij heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. Aan de Universiteit Leiden heeft zij de masters Strafrecht en Staats- en Bestuursrecht afgerond. Haar scripties schreef zij over de verhouding tussen het strafrecht en het medisch tuchtrecht en de actieve openbaarmaking van bestuurlijke boetes door de Inspectie voor de Gezondheidzorg. Tijdens haar rechtenstudie liep zij stages bij het Openbaar Ministerie en bij een groot advocatenkantoor in Rotterdam. Daarnaast is zij vrijwilliger geweest bij het Juridisch Spreekuur voor Gedetineerden in Utrecht en heeft zij in diverse commissies gezeten.

Na haar afstuderen heeft Lidewij gewerkt als docent strafrecht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast was Lidewij de afgelopen zeven jaar gemeenteraadslid in het Friese Tytsjerksteradiel, met in beheer onder meer de portefeuilles jeugdzorg, welzijn en zorg en maatschappelijke ondersteuning.

Onlangs schreef Lidewij haar eerste boek: Verdachte artsen, de verhouding tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht. Verkrijgbaar via Celcus Uitgeverij.

Functie(s)

2017Advocaat, Dirkzwager
Zorg Bestuursrecht, Gezondheidszorg, Privacyrecht Privacyrecht, Medisch strafrecht, Medisch tuchtrecht, Bestuursrecht, Medische hulpmiddelen, Gunstbetoon, Wmo, Wlz, Jeugdwet, Farmaceutisch recht Dirkzwager - Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

Opleiding(en)

2015 2017 Master Staats- en Bestuursrecht
2014 2016 Master Strafrecht, Universiteit Leiden
2010 2014 Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

Nevenactiviteit(en)

Lidewij bekleedt de functie van penningmeester in de reiscommissie van de Jonge Balie Gelderland. Lidewij is lid van de Jonge Balie, de Vereniging voor Gezondheidsrecht en het Juridisch Genootschap Nijmegen.

Talen

Nederlands, Engels

Events

Deel deze pagina

Kennis geschreven door Lidewij Bergsma

Op zoek naar specifieke kennis?
  • Expertise
  • Sector
  • Thema
  • Lidewij Bergsma

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Filter op type

Arts niet vervolgd door OM in euthanasiezaak

Begin 2018 liet het OM weten strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar maar liefst vier gevallen ...

Lidewij Bergsma
Lees meer

Verplicht register voor 'foute' zorgverleners

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil landelijk een verplicht register instellen voo...

Lidewij Bergsma
Lees meer

Inspectie start onderzoek naar gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat dit najaar starten met een uitgebreid onder...

Lidewij Bergsma
Lees meer

Vallen camerabeelden van de wachtruimte en de toegangswegen tot het ziekenhuis onder het verschoningsrecht?

Annotatie bij de uitspraak van de Hoge Raad: HR 10 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:553

Lidewij Bergsma
Lees meer

Heeft uw zorginstelling al een verwerkingsregister? Dirkzwager helpt u op weg!

Zorginstellingen moeten op grond van de nieuwe privacywet (de Algemene verordening gegevensbeschermi...

Lidewij Bergsma
Lees meer

Vrijspraak van miljoenenfraude met pgb-gelden voor zorginstellingen na spierballenproces

Het Openbaar Ministerie verdacht drie zorginstellingen en hun zeven bestuurders kort samengevat van ...

Lidewij Bergsma
Lees meer

Euthanasie alleen bij glasheldere euthanasieverklaring: RTG legt voor het eerst berisping op aan arts na uitgevoerde euthanasie

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag (RTG) heeft voor het eerst sinds de i...

Lidewij Bergsma
Lees meer

Harde aanpak zorgfraude: Signalen zorgfraude stijgen met meer dan 50%

De Minister van VWS zet in op harde aanpak van zorgfraude. Om dit te bereiken is onder meer het Info...

Lidewij Bergsma
Lees meer

Toezicht IGJ op e-health: Let op elektronische gegevensuitwisseling en beveiliging

Bij e-health wordt gebruik gemaakt van ICT om de zorg te ondersteunen of te verbeteren. E-health-toe...

Lidewij Bergsma
Lees meer

Is een geneeskundige verklaring van een arts verstandelijk gehandicapten voldoende bij een gecombineerde diagnose?

De vraag is of de arts verstandelijk gehandicapten en de psychiater volledig inwisselbaar zijn als h...

Lidewij Bergsma
Lees meer

Zorg in het buitenland inkopen met persoonsgebondenbudget is toegestaan

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in zijn (tussen)uitspraak van 16 april 2018 geoordeeld dat ...

Lidewij Bergsma
Lees meer

Geen aanvullende beveiligingseisen voor de zorg na ongeoorloofd snuffelen in medisch dossier

De minister voor Medische Zorg en Sport schrijft in reactie op Kamervragen dat hij geen aanvullende ...

Lidewij Bergsma
Lees meer
1 2
Ga terug naar alle specialisten