1. Home
  2. Specialisten
  3. Mariella Wensink

Mariëlla Wensink Niet meer werkzaam bij Dirkzwager

Robert Rijpstra MRICS Telefoon 026 353 83 54 Mobiel 06 1090 18 13 E-mailadres Stuur mij een e-mail

Kennis geschreven door Mariëlla Wensink

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 32

Moet aannemer gederfd woongenot vergoeden?

Uit het Gronings aardbevingsschade-arrest uit 2019 volgt dat onder omstandigheden een gederfd woongenot een vorm van vermogensschade is die voor vergoeding in aanmerking komt. Ook in andere situaties kan gederfd woongenot een rol spelen. Zo kunnen ook aannemers zich geconfronteerd zien met een dergelijke vordering van hun opdrachtgever indien de (herstel)werkzaamheden langer duren dan verwacht. Dit overigens daargelaten eventuele andere contractuele remedies die een opdrachtgever zou kunnen inroepen zoals bijvoorbeeld korting bij te laat opleveren.

Dakkapel; gemeenschappelijk of niet?

Het hebben of plaatsen van een dakkapel op het dak van een appartementencomplex roept een aantal vragen op: - Is een dakkapel gemeenschappelijk of juist privé? - Wie draagt de kosten? - Wat moet er juridisch worden geregeld?

Samenlopende vertragingsoorzaken (concurrent delay) bij bouwvertraging

Indien vertragingsoorzaken in dezelfde periode plaats hebben gevonden, is er sprake van samenlopende vertragingsoorzaken (concurrent delay). Op basis van een tussenarrest van het hof Arnhem-Leeuwarden kan worden geconcludeerd dat indien sprake is van vertragingsoorzaken aan zowel de zijde van de opdrachtgever als de zijde van de aannemer, beiden geen recht hebben op vertragingsschade dan wel korting.

Schending kettingbeding en de notaris

De Rechtbank Gelderland heeft op 4 februari 2020 een vonnis gewezen waarin de inzet was de levering van twee parkeerplaatsen. In de procedure speelde de vraag of met een kettingbeding een opschortende voorwaarde was overeengekomen en of een notaris gelet op het Novitaris-arrest mag meewerken aan het doorbreken van deze ketting. Beide aspecten zijn interessant voor de vastgoedpraktijk. De zaak ging als volgt.

Herstel door de aannemer: wat kan en mag je verwachten als opdrachtgever?

Wanneer na oplevering blijkt dat het bouwwerk een gebrek vertoont geldt als uitgangspunt dat de aannemer de gelegenheid moet krijgen om zijn eigen fouten te herstellen. In de praktijk komt het met regelmaat voor dat de opdrachtgever de herstelmethode wil voorschrijven of dat herstel leidt tot meer kwaliteit. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

Mag een woningcorporatie in het bestuur van een VvE?

Het antwoord op deze vraag is: ja dat mag, mits de corporatie ten minste een deel van de appartementsrechten in eigendom heeft. Graag neem ik u mee in de achtergrond van deze vraag.

Aansprakelijkheid bouwkundig onderzoeker bij aankoop woning

Bij het kopen van een (vooral oudere) woning laat de koper vaak een bouwkundig onderzoek uitvoeren naar eventuele gebreken. De uitkomsten kunnen reden zijn om de koopovereenkomst op grond van een daartoe opgenomen ontbindende voorwaarde te ontbinden. Problemen kunnen ontstaan wanneer het onderzoek niet goed wordt uitgevoerd.

Huurbeding inroepen of niet?

Sinds een half jaar gelden andere regels voor het inroepen van het huurbeding door een hypotheekhouder. Het uitgangspunt is nu dat het huurbeding altijd moet worden ingeroepen, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is. Eén van de drie redenen om hiervan af te zien is dat de hypotheekhouder gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de woning niet wordt verhuurd. Deze uitzondering lijkt voor zichzelf te spreken. Maar de praktijk is weerbarstig.LeegstandHet komt met enige regelmaat...

Geen huurders, toch verlof inroepen huurbeding

Enkel de verklaring van de eigenaar van de woning dat zich geen huurders in het pand bevinden is niet voldoende voor afwijzing van het verzoek tot inroepen van het huurbeding. CasusIn maart van dit jaar heeft de hypotheekhouder van een woning bij deurwaardersexploot aan de (vermeende) huurders van deze woning aangezegd dat in juli 2015 tot openbare verkoop zal worden overgegaan. Er is een verzoek ingediend tot het verkrijgen van verlof voor het inroepen van het huurbeding en tot ontruiming va...

Wel een privédakterras op gemeenschappelijk dak

Op 6 mei 2014 heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat een Vereniging van Eigenaars (‘VvE’) bevoegd was een lid van de VvE toestemming te geven om het gemeenschappelijk dak op een aangrenzende berging exclusief in gebruik te nemen als dakterras.

1 2 3