Arbeidsongeschiktheid

Als je werkt met personeel, ontkom je er niet aan: ziekmeldingen. Die leiden in de praktijk tot vragen als:

  • Wat wordt er van mij als werkgever verwacht? Welke stappen moet ik zetten?
  • Wat zijn passende acties als ik een ziekmelding niet vertrouw?
  • Wanneer moet ik de bedrijfsarts inschakelen?
  • Moet ik het UWV hierin betrekken?

Alsof dat nog niet complex genoeg is, zijn er ook nog tal van vragen op het terrein van verzuimbeleid, re-integratie en ontslag:

  • Voldoet mijn verzuimprotocol?
  • Ik wil reorganiseren. Leveren zieke werknemers complicaties op?
  • Hoe voorkom ik dat het UWV een loonsanctie oplegt?
  • In welke gevallen kan ik een zieke werknemer ontslaan?
  • Moet ik bij ontslag van een zieke werknemer altijd een transitievergoeding betalen?
  • Ik ben eigenrisicodrager voor de WGA/ZW. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Ons Team Arbeidsongeschiktheid legt zich toe op dit soort vragen over ziekte en re-integratie. Wij zijn ondernemers graag van dienst als ze behoefte hebben aan ondersteuning of op zoek zijn naar de juiste strategie om invulling te geven aan alle verplichtingen die bij arbeidsongeschiktheid horen.

Door onze jarenlange ervaring zijn wij uitstekend in staat mee te denken en samen te komen tot een passende aanpak. Neemt u gerust contact op met één van onze specialisten.


Nieuwsgierig naar hoe wij over dit onderwerp kennis delen?


Specialisten

Buby Heeten

Buby den Heeten
Advocaat - partner

Cas Jacobs

Cas Jacobs
Advocaat

Deel informatie Arbeidsongeschiktheid