Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Donderdag 17 februari 2022 Webinar Online
Kennisevent
 1. Home
 2. Events
 3. Actualiteiten Arbeidsrecht, privacy en loonheffingen
Webinar

Actualiteiten Arbeidsrecht, privacy en loonheffingen

Mogen werkgevers (in de toekomst) een vaccinatiebewijs (Corona) verlangen van werknemer (wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen)? Wat verandert er op het vlak van (bekostiging van) opleiding en scholing van werknemers? Dit zijn enkele vragen die behandeld worden in het webinar 'Actualiteiten Arbeidsrecht, privacy en loonheffingen' op 17 februari 2022.

Tijdens dit webinar zullen René Sueters (fiscalist), Aletha Dera-ten Bokum (advocaat arbeidsrecht) en Eva Traag (advocaat arbeids- en privacyrecht) de laatste ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak voor deze drie rechtsgebieden bespreken. Zij zullen daarbij onder meer ingaan op de volgende onderwerpen:

Coronaperikelen

 • Corona-arbeidsrechtspraak: welke discussies spelen er en is er een lijn in de gerechtelijke oordelen te ontdekken?
 • Mogen werkgevers (in de toekomst) een vaccinatiebewijs (Corona) verlangen van werknemer (wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen)? Zo ja, houdt dit dan een vaccinatieplicht voor werknemers in?
 • Welke vergoedingen mag de werkgever onbelast geven voor het thuiswerken?
 • Wat zijn de gevolgen fiscaal- en sociaal verzekeringsrechtelijk wanneer de werknemer door Corona langer thuiswerkt in een ander land dan Nederland?

Nieuwe wet- en regelgeving

 • Wat houdt de nieuwe wetgeving ten aanzien van klokkenluiders in en wanneer zal deze wetgeving in werking treden?
 • Welke maatregelen zijn bedacht om een gelijke beloning van mannen en vrouwen in grote ondernemingen af te dwingen?
 • Klopt het dat het in de toekomst niet meer mogelijk is om een nevenwerkzaamhedenbeding overeen te komen?
 • Wat verandert er op het vlak van (bekostiging van) opleiding en scholing van werknemers?

Overige actuele thema's 

 • Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht (DBA/ZZP’er): wat zijn de ontwikkelingen?
 • Mogen werkgevers het e-mailverkeer en internetgebruik van hun werknemers monitoren?

 

Tijdens het webinar is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen via de openbare- of privé chat.

Deelname aan dit webinar is kosteloos.

Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Donderdag 17 februari 2022 Webinar Online

Dit webinar is bedoeld voor werkgevers. HR medewerkers, controllers, salarisadministrateurs, bedrijfsfiscalisten en anderen die zich bezig houden met personeelszaken.

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:00 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online

Sprekers

Aletha Dera-ten Bokum

Advocaat - Associate partner

Aletha Dera-ten Bokum is sinds 2012 werkzaam als advocaat bij Dirkzwager, binnen de sectie Arbeidsrecht. Ze verricht werkzaamheden in het algemeen arbeidsrecht, zowel adviserend als procederend. Hierbij houdt zij zich bezig met individuele en collectieve ontslagzaken en vraagstukken op onder meer het gebied van arbeidsongeschiktheid.

Eva Traag

Advocaat - Senior

Betrokken, creatief, integer en oplossingsgericht. Deze termen kenmerken mij als persoon en als advocaat. Ik houd mij bezig met arbeidsrecht in brede zin met een bijzondere interesse voor privacy en flexibiliteit in arbeidsrelaties. Ik werk aan zaken voor zorg- en onderwijsinstellingen, (multi)nationale en middelgrote ondernemingen en in een enkel geval voor particulieren.

René Sueters

Belastingadviseur - Associate partner

Praktisch, betrokken, creatief en ervaren belastingadviseur gespecialiseerd in loonbelasting, sociale verzekeringen en grensoverschrijdende arbeid. Rene adviseert grote en middelgrote werkgevers onder meer over de werkkostenregeling, werknemersparticipaties, arbeidsverhoudingen, kostenvergoedingssystemen en begeleiding controles door overheidsinstanties.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events