Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Donderdag 18 maart 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Basiscursus Privacyrecht 2021
Webinar

Basiscursus Privacyrecht

Het privacyrecht is al jaren steeds meer in het nieuws. De introductie van de AVG in mei 2018 heeft het onderwerp verder op de kaart gezet. Wat betekent dit precies?

Het is voor veel organisaties nog steeds best lastig om aan de abstracte wetteksten concreet handen en voeten te geven. Wat betekent de wet nu precies? En waar te beginnen? Dit zijn vragen die nog steeds bij veel organisaties leven.

In dit webinar staan Mark Jansen en Nynke Brouwer stil bij de beginselen van het privacyrecht. De insteek is laagdrempelig en op de praktijk gericht. Ook wordt stilgestaan bij de praktische implicaties van de privacywetgeving. Het webinar is dan ook niet alleen voor juristen, maar ook voor andere medewerkers heel geschikt. 

Het webinar is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt de wetgeving in grote lijnen voor u uiteen gezet. U krijgt daarbij onder meer toegelicht welke privacyrechtelijke eisen er gelden, wanneer deze eisen van toepassing zijn en welke uitzonderingen er zijn. Verder zullen de risico’s en de mogelijke sancties worden besproken, zoals mogelijke schadeclaims en door toezichthouders opgelegde boetes.

In het tweede deel van het webinar wordt vervolgens ingezoomd op de praktijk. Met andere woorden: hoe vertaalt u de (vrij abstracte) regels uit de wet, naar beleid voor uw organisatie? Waarmee moet u daarbij allemaal rekening houden? Wat zijn handige tips en trucs en hoe voorkomt u dat u in (bekende) valkuilen stapt? Deze en andere vragen zullen tijdens dit tweede deel van het seminar worden beantwoord.

Het webinar richt zich op een publiek dat nog niet over veel kennis van het privacyrecht beschikt.

Tijdens het webinar bestaat er de mogelijkheid om vragen te stellen aan:

  • Mr. Eva Traag
  • Mr. Anneloth Teunissen
  • Mr. Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof
  • Mr. Milou Janssen
  • Mr. Dafne de Boer

Deelname aan dit webinar is kosteloos.

Pe 1

Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Opleidingspunten

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:30 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Donderdag 18 maart 2021 Webinar Online
Dit event is goed voorPe 1 opleidingspunten.

Het webinar is niet geschikt voor mensen die al kennis van het privacyrecht hebben. Zij zullen in dit online seminar niets nieuws horen. Voor hen komt in het najaar de verdiepende workshop Actualiteiten Privacyrecht beschikbaar.

Sprekers

Mark Jansen

Advocaat - Associate partner

Mark Jansen heeft ruim 15 jaar ervaring met IT- en privacyrecht. Hij houdt zich onder meer bezig met de afhandeling van incidenten zoals datalekken. Hij adviseert over IT-contracten en procedeert bij mislukte automatisering en over allerhande privacykwesties. Daarnaast verzorgt Mark veel lezingen en publicaties op het gebied van IT- en privacyrecht.

Nynke Brouwer

Advocaat - Senior

Ik ben gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. In het bijzonder houd ik mij bezig met cyberrisico's, cybersecurity, cyberverzekeringen en privacy. Op 7 oktober 2021 heb ik met succes mijn proefschrift, getiteld 'De cyberverzekering vanuit civielrechtelijk perspectief', verdedigd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2021 werd ik uitgeroepen tot Legal Woman of the Year.

Eva Traag

Advocaat - Senior

Betrokken, creatief, integer en oplossingsgericht. Deze termen kenmerken mij als persoon en als advocaat. Ik houd mij bezig met arbeidsrecht in brede zin met een bijzondere interesse voor privacy en flexibiliteit in arbeidsrelaties. Ik werk aan zaken voor zorg- en onderwijsinstellingen, (multi)nationale en middelgrote ondernemingen en in een enkel geval voor particulieren.

Anneloth Teunissen

Advocaat

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof

Advocaat

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof is sinds juli 2016 werkzaam als advocaat gezondheidsrecht op de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager. Marloes heeft zich binnen het gezondheidsrecht specifiek gespecialiseerd in (onder meer) het patiëntenrecht, de klacht- en kwaliteitswetgeving, de gedwongen zorgwetgeving en het privacyrecht. Ook heeft zij veel kennis op het gebied van het sociaal domein. Marloes maakt bovendien deel uit van het privacyteam en cybersecurity team van Dirkzwager, waarin zij haar kennis op het gebied van het gezondheidsrecht combineert met haar kennis op het gebied van privacy en cybersecurity.

Milou Janssen

Advocaat

Milou is advocaat op de sectie Gezondheidszorg. Haar focus ligt op patiëntenrechten, het medisch tuchtrecht, het privacyrecht en kwaliteitswetgeving. Zij staat zorgaanbieders geregeld bij in klachten- en geschillenprocedures (op grond van de Wkkgz en de Wvggz) en zorgverleners tijdens tuchtprocedures. Verder adviseert zij gemeenten op het gebied van sociaal domeinwetgeving. In het kader van Milou's specialisatie privacyrecht in de zorg is zij lid van het multidisciplinaire privacyteam van Dirkzwager. Zij adviseert onder meer over de privacyrechtelijke rollen van zorgaanbieders, gemeenten en andere partijen en privacycompliance in dat verband, beoordeelt verwerkersovereenkomsten en overeenkomsten voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid en stelt deze overeenkomsten op. Ook biedt zij eerste hulp bij datalekken.

Dafne de Boer

Advocaat

Dafne is gespecialiseerd op het gebied van IT, privacy en cyber security. Dafne adviseert en ondersteunt overheden en bedrijven bij compliancevraagstukken, over onder meer het interne- en externe privacybeleid, het verwerkingsregister, DPIA's, verwerkersovereenkomsten en internationale gegevensdoorgifte. Ook begeleidt Dafne overheden en bedrijven bij de afhandeling van datalekmeldingen en bij toezichts- en handhavingsacties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dafne geeft regelmatig webinars en schrijft artikelen in vakbladen en blogartikelen op de website.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events