Zoeken
  1. Kennis

Onze kennisSterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:

Onteigening Neerijnen – Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden: een standaardKB …

In het KB Neerijnen geen verrassingen, toch een korte signalering.Onteigeningsplan Herinrichting Hee...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

HR, 14-04-2017, nr. 15/03989

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Onteigening Pijnacker-Nootdorp: meerdere onteigeningslijsten, ontbrekende functieaanduiding

In het KB Pijnacker-Nootdorp legt de Kroon uit dat soms met meerdere lijsten te onteigenen onroerend...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Onteigening Ontbrekende Schakel: logboeken mogen ontbreken!

 In het KB Montferland van 23 maart 2017 maakt de Kroon duidelijk dat het verwervingslogboek niet te...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Onteigening Amstelveenlijn: digitaal of delegatie?

In het KB Amstelveen passeren de meeste toetsingscriteria die de Kroon hanteert bij de beoordeling v...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Minnelijke verkoop ter voorkoming van onteigening: is vergoeding voor financieringsschade ondernemingswinst?

Op 5 april 2017 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een interessant arrest gewezen over de vergo...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

De gedoogplicht: het criterium van de “bijzondere omstandigheden”

De Raad van State heeft onlangs opnieuw uitspraak gedaan over de aan manege VarioHippique opgelegde ...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Voorschot onteigening

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Schade als gevolg van doortrekking A15 en verbreding delen A12 en A15. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van doortrekking A15 en verbreding delen A12 en A15. Waar heeft u recht op?Op 16 m...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Gedoogplicht Waterwet: rechtsopvolger aanspraak op nadeelcompensatie art. 7.14 Wtw ondanks betaalde vergoeding aan eerdere eigenaar

In een belangwekkende uitspraak over de gedoogplicht van artikel 5.24 van de Waterwet oordeelt de Af...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Voorzienbaarheid planschade Limmen: geen openbaar gemaakt concreet beleidsvoornemen

In haar uitspraak van 15 februari 2017 oordeelt de Afdeling over de voorzienbaarheid van planschade ...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Schadeloosstelling Belemmeringenwet Privaatrecht: normbedragen LTO geen automatisme?

De Raad van State heeft het inpassingsplan voor de nieuwe ondergrondse 150 kV hoogspanningsverbindin...

Hanna Zeilmaker
Lees meer
1
...
4 5 6 7 8
...
37