1. Home
  2. Kennis
  3. E-books
  4. Handleiding Energieprojecten

Handleiding Energieprojecten

Iedereen is inmiddels overtuigd van het nut en de noodzaak van de energietransitie. De fossiele bronnen raken uitgeput en de klimaatverandering heeft veel negatieve effecten. Er zijn veel grote en kleine stappen nodig om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen en tegelijkertijd te voorzien in de alsmaar groeiende behoefte aan energie.
Leestijd 
Auteur eBook Maarten Kole
Gepubliceerd 03 september 2019
Laatst gewijzigd 11 november 2020

Een van de oplossingen is de duurzame opwekking van elektriciteit. Duurzaam omdat met name wind en zon ruimschoots voorhanden zijn. De Nederlandse overheid stimuleert de productie van duurzame energie met subsidies. Door deze subsidies is het ook financieel aantrekkelijk om te investeren in duurzame energie.
 
Als collectief of bedrijf een duurzaam energieproject starten is dus een goed idee. Maar bij de uitvoering komen veel (juridische en fiscale) regels kijken. Iedere keuze kan bovendien in een later stadium grote gevolgen hebben en bijvoorbeeld van invloed zijn op subsidie of financiering. Het is daarom belangrijk om van meet af aan stil te staan bij de juridische en fiscale impact van de stappen die nodig zijn om het project van de grond te krijgen.

Dirkzwager heeft een Energieteam samengesteld. Wij geven in deze handleiding inzicht in de keuzes die een initiatiefnemer van een project moet maken en wat de gevolgen daarvan zijn, op korte of langere termijn. We hebben ervaring en kennis en willen die graag delen. Zodat uw duurzame energieproject ook een groot succes kan worden.

Energieteam Dirkzwager

Inmiddels verscheen een volledig geüpdatete, Engelstalige versie van deze handleiding: Sustainable Energy Projects.