De Wet toetreding zorgaanbieders: wat gaat er veranderen?

In het huidige zorgstelsel moeten vrijwel alle instellingen die verzekerde zorg verlenen beschikken over een toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi), ook wel een WTZi-toelating genoemd. De nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza) brengen verandering in dit systeem. Deze wetten treden op 1 januari 2022 in werking. In dit o-book gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen die deze wetten met zich brengen.

De wetgever beoogt met de Wtza en de AWtza het toezicht op de zorgsector effectiever vorm te geven. De Wtza bevat onder meer een meldplicht en een vergunningplicht voor zorgaanbieders. Wij gaan in de navolgende bijdragen nader in op de aanleiding voor en het doel van de Wtza, de betrokkenen, de nieuwe meldplicht en vergunningplicht, (extern) toezicht en handhaving, de overgangsregelingen en de eisen voor de bestuursstructuur van vergunningplichtige instellingen.

Heeft u vragen over de Wtza of de Awtza? Neemt u dan gerust contact op met Marieke van Dongen of Charlotte Perquin-Deelen.

Start met lezen