1. Home
  2. Specialisten
  3. Liz Bras

Liz Bras Advocaat Overheid & Vastgoed

Contact Neem vrijblijvend contact op

Over Liz Bras

Functie(s)

2020 Advocaat, Dirkzwager
Ondernemingen, Overheden, Vastgoed Aanbestedingsrecht, Bouwrecht Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2016 2019 Master Nederlands recht (specialisatie Ondernemingsrecht), Radboud Universiteit
2014 2016 Honoursprogramma Rechtsgeleerdheid 'Law Extra', Radboud Universiteit Nijmegen
2013 2016 Bachelor Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Liz Bras

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 9

Aanbestedende dienst kan niet zomaar alle vertragingsrisico’s bij opdrachtnemer neerleggen

In een recent vonnis oordeelt de Haarlemse voorzieningenrechter dat de aanbestedende dienst enkele eisen stelt die disproportioneel zijn omdat ze onhaalbaar zijn, en dat een aantal contractsbepalingen disproportioneel is. Opvallend is dat de rechter het disproportioneel acht om alle risico’s die de huidige marktsituatie (de Coronacrisis, de grondstoffencrisis en de oorlog in Oekraïne) met zich brengt bij de opdrachtnemer te leggen.

Doorwerking van de Jeugdwet in een SAS-procedure voor de inkoop van specialistische jeugdzorg

In onderhavig vonnis gaat de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland in op het gegeven dat gemeenten conform artikel 2.11 lid 2 van de Jeugdwet verplicht moeten gunnen aan de economisch meest voordelige inschrijver. De vraag die voor lag was of uit deze wetsbepaling volgt dat gemeenten op voorhand ook de gunningscriteria kenbaar moeten maken. De zorgaanbieders betoogden van wel maar de gemeente Leeuwarden meende van niet.

Kenbaarheid relatief gewicht van subgunningscriteria

Uit een recent Rotterdams vonnis blijkt dat al voor inschrijving duidelijk moet zijn hoe verschillende (sub)criteria ten opzichte van elkaar wegen. Aanbesteder Evides had dat in die zaak niet gedaan. Daarom kan de aanbesteding in haar huidige vorm niet verder.

Selecteren op basis van keurmerken en certificaten kan disproportioneel zijn

Sinds 2016 mogen keurmerken en certificaten worden verlangd en hoeven vergelijkbare maatregelen alleen te worden geaccepteerd als er onvoldoende gelegenheid is geweest deze keurmerken en certificaten te verkrijgen. De Commissie van Aanbestedingsexperts gaat in op de proportionaliteit van Kleurkeur certificaten en of er voldoende gelegenheid was deze te verkrijgen. Het antwoord is positief wat betreft het basis certificaat en negatief wat betreft het gevorderde certificaat.