Terug naar dirkzwager.nl

Corona (COVID-19) Kennisportal

  1. Home
  2. Coronavirus COVID 19
  3. Fiscaal advies | het coronavirus

Fiscaal advies | het coronavirus Fiscaal advies | het coronavirus

Terug naar het overzicht

Het coronavirus (COVID-19) kan fiscale gevolgen hebben voor uw bedrijf. We hebben een team van specialisten samengesteld die inzicht kunnen geven in de fiscale implicaties van het virus.

Door de corona-crisis staat de liquiditeits- en winstpositie van bedrijven en instellingen onder druk. Door middel van fiscale spoedmaatregelen probeert de overheid de pijn te verzachten, zoals door (aanvullende) mogelijkheden tot uitstel van betaling voor belastingschulden, de verlaging van belasting- en invorderingsrente, het niet opleggen of intrekken van boetes bij te late betaling van belastingen en de verlaging van voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting 2020 als gevolg van een lagere winstverwachting.

Daarnaast biedt de bestaande fiscale wet- en regelgeving in bepaalde situaties nog aanvullende mogelijkheden om liquiditeiten binnen uw organisatie beschikbaar te houden, zoals teruggaven omzetbelasting en verrekening met winsten uit eerdere jaren.

In moeilijke tijden vraagt ook het beperken van fiscale risico’s en aansprakelijkheden aandacht. Denk in dat kader aan bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid als niet aan fiscale verplichtingen wordt voldaan of ketenaansprakelijkheid als door u ingehuurde personen en bedrijven niet aan uw verplichtingen voldoen. In turbulente tijden is het verstandig deze risico’s tijdig te inventariseren en zo nodig preventieve maatregelen te nemen.

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie zouden kunnen betekenen? Neem gerust contact op met een van onze fiscalisten voor een inventarisatie van de belangrijkste fiscale aandachts- en actiepunten.

Gerelateerde kennis

2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 9

Fiscale coronareserve 2019 maakt versnelde verliesverrekening 2020 mogelijk (update 19 juni 2020)!

Op 8 mei 2020 heeft het kabinet een maatregel gepubliceerd waardoor een te verwachten verlies over h...

Lex van Noordenburg
Lees meer

Corona: concrete fiscale aandachts- en actiepunten ter behoud van liquiditeiten (update 20 mei 2020)!

De snelle verspreiding van het corona-virus heeft ongetwijfeld grote negatieve gevolgen voor de liqu...

Lex van Noordenburg
Lees meer

Kansen in coronatijd! (deel 1 - Werknemersparticipatie)

Onmiskenbaar heeft de coronacrisis voor veel ondernemers grote negatieve gevolgen. Er zijn zorgen ov...

Lex van Noordenburg
Lees meer

Corona: overige fiscale maatregelen en tegemoetkomingen (update 20 mei 2020)

Het kabinet heeft een groot aantal maatregelen ingevoerd om bij ondernemingen en instellingen tegemo...

Lex van Noordenburg
Lees meer

Grensoverschrijdend werken in coronatijd

Wanneer een werknemer door de coronacrisis thuiswerkt, kan dat allerlei gevolgen hebben voor de toep...

René Sueters
Lees meer

De NOW-regeling; een uitgebreidere toelichting vanuit arbeidsrechtelijk en fiscaal perspectief

Op 31 maart 2020 is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (de “NOW”) bekendgemaakt. Deze tij...

Maaike de Jonge
Lees meer

Coronacrisis en sociale verzekeringsplicht bij grensoverschrijdend werken

Door de coronacrisis wordt opgeroepen om zoveel als mogelijk thuis te werken en/of wordt het reizen ...

René Sueters
Lees meer

Dutch tax measures for businesses in connection with the Corona-crisis

Last week the Dutch Government has announced several significant (both tax and non-tax related) meas...

Thijs Visser
Lees meer

Update fiscale stimuleringsmaatregelen corona-crisis (2 april 2020)

Op 17 maart 2020 heeft Minister Hoekstra het fiscale stimuleringspakket van 12 maart 2020 voor bedri...

Lex van Noordenburg
Lees meer