Terug naar dirkzwager.nl

Corona (COVID-19) Kennisportal

 1. Home
 2. Coronavirus COVID 19
 3. Onderneming in zwaar weer | het coronavirus

Onderneming in zwaar weer | het coronavirus Onderneming in zwaar weer | het coronavirus

Terug naar het overzicht

Door de coronacrisis verkeren veel ondernemingen momenteel in financieel zwaar weer. Hierdoor krijgt u mogelijk te maken met omstandigheden die de continuïteit van uw onderneming kunnen bedreigen, zoals een sterke omzetdaling, zakenpartners met betalingsproblemen, of een tekort aan grondstoffen, producten en werknemers of een inkrimping van bedrijvigheid gevolgd door het ontslag van werknemers.

Met een tijdige inventarisatie van risico’s, een integraal en praktisch toepasbaar advies gevolgd door een eventuele herstructurering kan voor de onderneming een nieuw perspectief gecreëerd worden.

Wat kunnen wij voor u doen?

Vanuit onze juridische en fiscale expertise hebben wij ruime ervaring in de begeleiding van ondernemingen die financieel in zwaar weer verkeren en er weer bovenop willen komen. Hierbij werken wij vaak nauw samen met professionele marktpartijen op financieel en organisatorisch gebied om tot een integrale aanpak te komen. Onze cliënten zijn grote ondernemingen en het grotere MKB

Met onze kennis en ervaring kunnen wij in geval van zwaar weer of bij dreigende continuïteitsproblemen de onderneming en haar aandeelhouders adviseren en begeleiden door:

 •  risico’s te signaleren die de continuïteit in gevaar brengen
 • oplossingen aan te dragen om die risico’s zoveel als mogelijk ongedaan te maken (bijv. aanbieding (WHOA)akkoord / herstructurering / herfinanciering / -kapitalisatie)
 • fiscale oplossingen te bedenken die ruimte scheppen in liquiditeit, risico’s van aansprakelijkheid beperken of een herstructurering zonder directe belastingheffing mogelijk maken.

Wij bieden een integrale en praktisch toepasbare oplossingen vanuit verschillende invalshoeken zoals:

 • Arbeidsrecht: personele reorganisaties, transitievergoedingen, onderhandelingen met vakbonden etc.
 • Insolventierecht: surseance van betaling, aanbieden van een (WHOA)-akkoord, faillissement en beslaglegging
 • Ondernemingsrecht: Verkoop van (een gedeelte van) de onderneming of aandelen, fusie of splitsing, herkapitalisatie, interne besluitvormingsproces en -documentatie en aansprakelijkheidsrisico’s.
 • Fiscaal recht: heffing van belastingen en premies, invordering en aansprakelijkheid, uitstel van belastingen
 • Contractenrecht: het beoordelen en verbeteren van uw contractuele posities, bijvoorbeeld ter zake overmacht, zekerheden, betalingstermijnen.
 • Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringen: werkgevers-, en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Financieel recht: (her)financieringsdocumentatie, onderhandelingen met financiers en banken, Wet op het financieel toezicht.
 • IT- en Intellectueel eigendomsrecht: bescherming van naam, knowhow, licenties en e-commerce-structuur
 • Vastgoedrecht: verkoop of interne overdracht van vastgoed, off-balance financiering, lease en huur, hypothecaire leningen.

Wat levert onze dienstverlening u op?

Met onze expertise en netwerk krijgt u meer rust en overzicht en helpen we meer continuïteit in de onderneming te brengen. Zo blijft u vrijheid houden om te ondernemen.

Gerelateerde kennis

2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 19

WHOA: de besloten akkoordprocedure versus de openbare akkoordprocedure

De WHOA voorziet in twee procedures waarbinnen een onderhands akkoord tot stand kan komen: i) ee...

Maartje ter Horst
Lees meer

WHOA: De rol van de herstructureringsdeskundige

Met de WHOA worden twee nieuwe insolventiefunctionarissen geïntroduceerd: de herstructureringsdeskun...

Maartje ter Horst
Lees meer

WHOA: De rol van de observator

Met de WHOA worden twee nieuwe insolventiefunctionarissen geïntroduceerd: de observator en de herstr...

Maartje ter Horst
Lees meer

WHOA: De positie van de leverancier

Met de inwerkingtreding van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kunnen leveranciers en ande...

Maartje ter Horst
Lees meer

Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 – een hulpmiddel voor ondernemers in de coronacrisis

Door COVID-19 en alle maatregelen die ter bestrijding van het virus zijn afgeroepen, hebben veel ond...

Marene van den Berg
Lees meer

Procesreglement Wet Homologatie Onderhands akkoord (WHOA) gepubliceerd

Op 24 november 2020 is het procesreglement gepubliceerd voor WHOA-zaken die vanaf 1 januari 2021 kun...

Maartje ter Horst
Lees meer

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Lees meer

Selectieve betaling in tijden van corona: aandachtspunten voor ondernemers, het bestuur en crediteuren

Op 27 februari 2020 is in Nederland de eerste officiële coronabesmetting vastgesteld. Het kabinet ne...

Marene van den Berg
Lees meer

Ondernemen en het coronavirus: houd uw liquiditeit op peil met behulp van uw algemene verkoopvoorwaarden

Het coronavirius COVID-19 (‘coronavirus’) kan voor ondernemers een onzekere periode met zich meebren...

Karin Harmsen
Lees meer

Ondernemen en het coronavirus: houd uw liquiditeit op peil met behulp van uw algemene inkoopvoorwaarden

Het coronavirius COVID-19 (‘coronavirus’) kan voor ondernemers een onzekere periode met zich meebren...

Karin Harmsen
Lees meer

Een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis (update 19 oktober 2020)

Inmiddels zijn er vanuit de overheid verschillende maatregelen getroffen om ondernemers financiële s...

Maartje ter Horst
Lees meer

Spoedwetsvoorstel tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Op 8 april is het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ ingediend bij de Twe...

Charlotte Perquin-Deelen
Lees meer
1 2