Tickets
300 EUR
Tijd
09:15 - 12:30 uur
Dinsdag 4 april 2023 Dirkzwager Arnhem
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Cursus Aanbestedingsrecht module 5: De gunningsbeslissing
Event

Cursus Aanbestedingsrecht module 5: De gunningsbeslissing

Een geslaagde aanbesteding eindigt met een gunningsbeslissing, maar waaraan voldoet een geslaagde gunningsbeslissing? Hoe ver gaat de motiveringsplicht en waarop moet dan worden ingegaan?

Wat mag juist niet worden medegedeeld? Tot slot, wanneer mag de aanbesteding worden ingetrokken en moet die beslissing nog worden gemotiveerd?

Tijdens de cursus wordt op die vragen antwoord gegeven aan de hand van praktijkgevallen en rechtspraak. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen en eventueel eigen praktijkvraagstukken in te brengen, welke waar mogelijk ook direct door ons worden behandeld. De volgende onderwerpen komen in elk geval aan de orde:

  • De motiveringsstandaard: uitleggen waarom niet de maximale score is toegekend
  • De mate waarop ingegaan op moet worden op de winnende inschrijving
  • Mededeling van de prijs van de winnaar
  • Achterwege laten van informatie vanwege bedrijfsvertrouwelijkheid
  • Communicerende vaten: abstractieniveau van het criterium en van de motivering
  • De gevolgen van gebrekkig motiveren
  • Summiere motiveringsplicht bij intrekking aanbesteding

Voor de cursus is enige basiskennis gewenst. De modules zijn zowel afzonderlijk als in reeks te volgen.

Kosten & annulering

Deelname aan deze module kost € 300,- (incl. BTW). Bij aanmelding kunt u betalen via iDEAL, creditcard of betaling op factuur; na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving definitief en ontvangt u van ons een definitieve bevestiging. Bij betaling op factuur kan de factuur opgehaald worden via de betaallink.

Indien u zich tot uiterlijk 4 maart 2023 inschrijft, betaalt u slechts € 270,- (incl. BTW). 

U kunt tot en met 28 maart 2023 kosteloos annuleren; de deelnamekosten worden volledig gecrediteerd. Bij annulering na 28 maart 2023 wordt 50% van de deelnamekosten gecrediteerd.  Annuleren kan via uw account in de Mijn omgeving op onze website.

Opleidingspunten

Dirkzwager is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als opleidingsinstituut. Gezien de hoge kwaliteit en duur van deze module ontvangt u (indien u hiervoor in aanmerking komt) 3 PO-punten voor deelname. U ontvangt van ons een certificaat van deelname.

De cursusreeks bestaat uit 6 modules:

Dinsdag 1 november 2022 | module 1: Belangenverstrengeling en uitsluitingsgronden

Dinsdag 6 december 2022 | module 2: Het gunningscriterium en de beoordelingsmethoden

Dinsdag 7 februari 2023 | module 3: De beoordelingscommissie

Dinsdag 14 maart 2023 | module 4: (On)geldige inschrijvingen en herstel van gebreken

Dinsdag 4 april 2023 | module 5: De gunningsbeslissing

Dinsdag 9 mei 2023 | module 6: Rechtsbescherming en rechtsverwerking

Pe 3

Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Opleidingspunten

Programma

 

09:00 Ontvangst
09:15 Aanvang cursus
12:30 Einde cursus en aansluitend lunch

Locatie

Dirkzwager
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
300 EUR
09:15 - 12:30 uur
Dinsdag 4 april 2023 Dirkzwager Arnhem
Dit event is goed voorPe 3 opleidingspunten.
Dit event is onderdeel van een reeks. Bekijk andere evenementen uit deze reeks

Inkopers van aanbesteders, waaronder gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en rijksdiensten, netbeheerders/nutsbedrijven, zorgkantoren en -verzekeraars, ziekenhuizen. Voor de cursus is enige basiskennis gewenst.

Sprekers

Merel van Helvoirt

Advocaat

Merel adviseert (semi-)overheden en bedrijven bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het adviseren over de juiste (gang van zaken in een)aanbestedingsprocedure en aan het adviseren van bedrijven over bouwovereenkomsten. Ook staat zij deze cliënten bij in procedures bij de civiele rechter en bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Iris Neddaoui-Docter

Advocaat - Senior

Iris is senior advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in het bouwrecht en het aanbestedingsrecht. Op het gebied van bouwrecht adviseert Iris (semi-)overheden en ondernemingen onder meer bij het opstellen en beoordelen van onder andere bouw-, aannemings- en architectenovereenkomsten. Ook staat zij deze cliënten bij (indien nodig tot aan de rechter of de Raad van Arbitrage) in geschillen over bijvoorbeeld meer- en minderwerk, oplevingsperikelen, gebreken, waarschuwingsplichten, kostenverhogende omstandigheden, etc. De UAV 2012 en de UAV-GC 2005 spelen hierin vaak een rol. Op het gebied van aanbestedingsrecht adviseert Iris (semi-)overheden en ondernemingen over alles rondom een aanbestedingsprocedure, vanaf de keuze voor het type procedure tot het opstellen en redigeren van aanbestedingsdocumenten, verificatievragen en gunningsbeslissingen. Ook staat zij deze cliënten bij in gerechtelijke procedures.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Uit dezelfde reeks

Aanmelden voor gehele Reeks

Komende events