Tickets
Gratis
Tijd
14:30 - 16:00 uur
Dinsdag 1 juni 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Privacy en corona op de werkvloer
Webinar

Privacy en corona op de werkvloer

Als gevolg van het Coronavirus ziet menig werkgever zich genoodzaakt om maatregelen te treffen om de bedrijfscontinuïteit te garanderen en de gezondheid van de (al dan niet thuiswerkende) werknemer te beschermen. Maar hoe verhoudt zich dat tot de privacy wet- en regelgeving?

In het webinar ‘Privacy en corona op de werkvloer’ gaan Eva Traag en Anneloth Teunissen daar nader op in. Het webinar richt zich primair tot (HR-medewerkers van) werkgevers en kent een praktische insteek.

In het eerste deel van het webinar gaan Eva en Anneloth in op het privacyrecht in relatie tot het Coronavirus. Zo bespreken Eva en Anneloth de regels over het verwerken van gezondheidsgegevens en het (grond)recht op privacy. Ook wordt ingezoomd op een aantal praktische vragen.

Mogen werkgevers bijvoorbeeld registreren welke werknemers besmet zijn met het Coronavirus en de (overige) werknemers daarover inlichten? En kunnen werkgevers hun werknemers verplichten tot een Corona(snel)test of zelfs tot vaccinatie? Deze en andere vragen zullen Eva en Anneloth tijdens het eerste deel beantwoorden.

In het tweede deel gaan Eva en Anneloth in op het privacyrecht in relatie tot thuiswerken. In dit deel bespreken Eva en Anneloth in hoeverre werkgevers (thuiswerkende) werknemers mogen monitoren en een vinger aan de pols mogen houden voor wat betreft de psychische en/of geestelijke gezondheid van deze werknemers. Daarbij zullen Eva en Anneloth enkele tips meegeven. 

Deelname is kosteloos.

Programma

14:20 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:30 Aanvang webinar
16:00 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
14:30 - 16:00 uur
Dinsdag 1 juni 2021 Webinar Online

Het webinar richt zich primair tot (HR-medewerkers van) werkgevers en kent een praktische insteek.

Sprekers

Eva Traag

Advocaat - Senior

Betrokken, creatief, integer en oplossingsgericht. Deze termen kenmerken mij als persoon en als advocaat. Ik houd mij bezig met arbeidsrecht in brede zin met een bijzondere interesse voor privacy en flexibiliteit in arbeidsrelaties. Ik werk aan zaken voor zorg- en onderwijsinstellingen, (multi)nationale en middelgrote ondernemingen en in een enkel geval voor particulieren.

Anneloth Teunissen

Advocaat

Ik ben sinds 2020 advocaat op de sectie Arbeidsrecht. Ik treed met name op in individuele ontslagzaken en adviseer onder meer over arbeidsovereenkomsten en (het wijzigen van) arbeidsvoorwaarden. Daarnaast houd ik me bezig met vraagstukken op het gebied van privacy op de werkvloer.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events