1. Home
  2. Kennis
  3. E-books
  4. E-book: Mededingingsrecht in de zorgsector

E-book: Mededingingsrecht in de zorgsector

Zorgaanbieders hebben behoefte aan samenwerking om hun zorgaanbod te verbeteren en/of goedkoper te maken. In veel gevallen wordt die samenwerking door de overheid actief gestimuleerd. Op landelijk niveau kan daarbij worden gedacht aan de specialisatieafspraken tussen ziekenhuizen. Regionaal springt samenwerking om (intramurale) capaciteit af te bouwen in het oog.
Leestijd 
Auteur eBook Dirkzwager
Gepubliceerd 28 september 2017
Laatst gewijzigd 12 maart 2018

Met samenwerkingsinitiatieven betreden zorgaanbieders het domein van het mededingingsrecht. Ter waarborging van de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en bereikbaarheid zijn ten behoeve van de zorgsector naast de algemene ook bijzondere mededingingsregels van toepassing. Bij samenwerking in de zorgsector kan een spanningsveld ontstaan tussen de verschillende publieke belangen, bijvoorbeeld tussen kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg enerzijds en concurrentie anderzijds. De Autoriteit Consument & Markt (ACM)heeft zich een actieve toezichthouder getoond en diverse richtsnoeren bekendgemaakt over de wijze waarop zij de mededingingsregels in de zorg interpreteert.

In dit e-boek zijn de algemene mededingingsregels en –richtsnoeren ten behoeve van de zorg voor u verzameld voorafgegaan door een korte toelichting van de mededingingsspecialisten van Dirkzwager. Zowel in de rechtspraak als in besluiten en zienswijzen van de ACM wordt nadere invulling gegeven aan de mededingingsregels. Recente ontwikkelingen over de toepassing van het mededingingsrecht in de zorgsector kunt u – voorzien van commentaar – vinden op het kennisgedeelte van de website. Advocaten van de vakgroep mededingingsrecht plaatsen daar artikelen over de relevante ontwikkelingen zodat u daarmee direct rekening kan houden bij de voorbereiding van samenwerkingsverbanden.

Voor vragen over de inhoud van dit e-boek en de artikelen op Dirkzwager.nl kunt u uiteraard contact opnemen met een advocaat van de vakgroep mededingingsrecht. Hun contactgegevens zijn achter in dit e-boek vermeld.

Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.
namens Dirkzwager mededingingsteam

Sjaak van der Heul