Terug naar dirkzwager.nl

Cassatie & (Appel)procesrecht 2020

Het burgerlijk procesrecht is een veelomvattend rechtsgebied. Het bevat regels over de verdeling van bewijslast, de toelaatbaarheid van eiswijzigingen, (de gevolgen van) het instellen van hoger beroep en cassatie en het leggen van beslag, kortom: de spelregels voor het voeren van een civiele juridische procedure. Dit ‘formele’ recht bepaalt dus de wijze waarop rechtzoekenden hun rechten het beste kunt verwezenlijken en is daarmee van groot belang.

Omdat het procesrecht in iedere procedure wel een rol speelt, is het een springlevend vakgebied. Met grote regelmaat komen in de rechtspraak nieuwe processuele complicaties naar voren die een oplossing behoeven; de wetenschappelijke literatuur over het burgerlijk procesrecht is overvloedig. En ook de wetgever zit niet stil: het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt niet zelden gemoderniseerd of anderszins aangepast.

Onze procesadvocaten van het team Cassatie & (Appel)procesrecht houden deze ontwikkelingen in de jurisprudentie, de vakliteratuur en de wetgeving nauwgezet bij. Zij delen graag hun kennis door korte artikelen te schrijven over belangwekkende nieuwe uitspraken, wetenschappelijke publicaties of wetsvoorstellen. Dit 'o-book' (online book) vormt een bundeling van die artikelen, verschenen in het jaar 2020 (en een enkel ouder artikel).

Heeft u een specifieke vraag over een van deze artikelen, of over het civiel procesrecht in bredere zin? Neemt u dan gerust contact op met Tom van Malssen, Margo Hengeveld of Robert Andes.

Start met lezen

Bundeling van artikelen Cassatie & (Appel)procesrecht