Sjaak Heul

Sjaak van der Heul
Overheid & Vastgoed

Sectoren
Zorg, Internationaal, Overheden, Handel & Transport

Expertises
Aanbestedingsrecht, Compliance & Governance, Contractenrecht, Europees recht, Mededingingsrecht, Staatssteun

Aandachtsgebied(en)
Agrarisch recht, Europees landbouwbeleid (GMO)


Telefoon
+31 (0)24 381 31 37

Fax
+31 (0)24 360 60 26

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Sjaak is sinds 2008 advocaat en is werkzaam in de vakgroep aanbesteding, mededinging en
staatssteun op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Nijmegen. Hij adviseert bedrijven en zorginstellingen over de mogelijkheden om samen te werken in overeenstemming met het mededingingsrecht.

Opleiding(en)

Internationaal en Europees Recht, Universiteit Utrecht
Masterclass rechtspraak, Universiteit Utrecht

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Noot van Sjaak van der Heul bij uitspraak Raad van State in Gemeentestem gepubliceerd
14 juni 2017

Beroep op staatssteun door omwonenden in het kader van de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan stuit af op het relativiteitsvereiste. Het komt regelmatig voor dat belanghebbenden zich in bestemmingsplanprocedures op het standpunt stellen

Lees meer over deze publicatie »


Woningcorporatie en overdrachtsbelasting
23 december 2016

De Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) kent faciliteiten op grond waarvan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) onder voorwaarden een vrijstelling voor de verschuldigdheid van overdrachtsbe- lasting krijgen bij de overdracht casu quo verkrijging

Lees meer over deze publicatie »


Markttoezicht in de gezondheidszorg na wijziging Wmg
09 december 2016

Overheveling van een AMM-instrument van de NZa naar ACM en verruimde toepassing daarvan. Momenteel worden de zorgspecifieke aspecten van een voorgenomen concentratie in de zorgsector – na een melding van de betrokken partijen – getoetst door de

Lees meer over deze publicatie »


E-book: Mededingingsrecht in de zorgsector
28 september 2016

Zorgaanbieders hebben behoefte aan samenwerking om hun zorgaanbod te verbeteren en/of goedkoper te maken. In veel gevallen wordt die samenwerking door de overheid actief gestimuleerd. Op landelijk niveau kan daarbij worden gedacht aan de specialisatieafspraken

Lees meer over deze publicatie »


Beschermingsbepalingen bij huur bedrijfsruimte
20 september 2016

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich in een arrest van 26 november 2015 (Maxima Latvija) voor het eerst uitgelaten over de verenigbaarheid met het kartelverbod van beschermingsconstructies in huurovereenkomsten. In dit artikel gaan wij

Lees meer over deze publicatie »


E-book: Actualiteiten Aanbestedingsrecht 2016
14 maart 2016

Op de kennispagina Aanbesteding, Mededinging en Staatssteun van Dirkzwager worden jaarlijks vele artikelen gepubliceerd. Niet alleen om u op de hoogte te houden van de actualiteit van de dag, maar ook voor ons eigen plezier. In het kader van de jaarlijkse

Lees meer over deze publicatie »


Dierenwelzijn in Nederland; civielrechtelijke regeling voor de ‘Kip van Morgen’
10 oktober 2015

In Nederland worden bepaalde dieren voor hun product, zoals vlees, melk of vacht gehouden. Koeien, varkens en kippen zijn voorbeelden van deze productiedieren. Voor het houden, maar ook het verzorgen, voeden en vervoeren van deze productiedieren zijn

Lees meer over deze publicatie »


Aanbodbundeling en gezamenlijke verkoop van primaire landbouwproducten – hoever reikt het kartelverbod?
20 juli 2015

Lees meer over deze publicatie »


Beperking van onlinedistributie van merkproducenten, waar liggen de grenzen?
04 november 2014

Distributie via internet neemt een grote vlucht. Leveranciers en producenten van merkproducten zijn hier niet altijd even gelukkig mee en zoeken daarom naar manieren om de onlinedistributie te beperken. Sinds de Hoge Raad in 2011 oordeelde dat Batavus

Lees meer over deze publicatie »


Mededinging in de landbouw in het bijzonder in het licht van de Russische boycot
09 september 2014

Landbouwproducten zijn vaak aan bederf onderhevig. Onder andere deze omstandigheid brengt mee dat landbouwers zeer kwetsbaar zijn bij plotselinge dalingen in de vraag naar hun producten, zelfs als de vraagdaling slechts tijdelijk van aard is. Helaas is

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Minister stelt voor om verlaagde aanmeldingsdrempels voor zorginstellingen te handhaven
8 augustus 2017

Op 24 juli 2017 heeft de Minister van Economische Zaken het concept “besluit lagere omzetdrempels concentraties in de zorg gepubliceerd”. Als gevolg van het besluit wordt de nu geldende lagere omzetdrempels voor de zorgsector verlengd tot 1 januari ...

Lees het hele artikel »


Minister stelt voor om verlaagde aanmeldingsdrempels voor zorginstellingen te handhaven
8 augustus 2017

Op 24 juli 2017 heeft de Minister van Economische Zaken het concept “besluit lagere omzetdrempels concentraties in de zorg gepubliceerd”. Als gevolg van het besluit wordt de nu geldende lagere omzetdrempels voor de zorgsector verlengd tot 1 januari ...

Lees het hele artikel »


26 september 2017 ~ Seminar Actualiteiten Mededingingsrecht
7 augustus 2017

Een goed gebruik lijkt geboren: ieder najaar een seminar actualiteiten mededingingsrecht bij Dirkzwager. In ongeveer anderhalf uur zullen de mededingingsexperts van Dirkzwager de belangrijkste ontwikkelingen uit het afgelopen jaar met u doornemen. Rechtspraak, ...

Lees het hele artikel »


26 september 2017 ~ Seminar Actualiteiten Mededingingsrecht
7 augustus 2017

Een goed gebruik lijkt geboren: ieder najaar een seminar actualiteiten mededingingsrecht bij Dirkzwager. In ongeveer anderhalf uur zullen de mededingingsexperts van Dirkzwager de belangrijkste ontwikkelingen uit het afgelopen jaar met u doornemen. Rechtspraak, ...

Lees het hele artikel »


26 september 2017 ~ Seminar Actualiteiten Mededingingsrecht
7 augustus 2017

Een goed gebruik lijkt geboren: ieder najaar een seminar actualiteiten mededingingsrecht bij Dirkzwager. In ongeveer anderhalf uur zullen de mededingingsexperts van Dirkzwager de belangrijkste ontwikkelingen uit het afgelopen jaar met u doornemen. Rechtspraak, ...

Lees het hele artikel »


26 september 2017 ~ Seminar Actualiteiten Mededingingsrecht
7 augustus 2017

Een goed gebruik lijkt geboren: ieder najaar een seminar actualiteiten mededingingsrecht bij Dirkzwager. In ongeveer anderhalf uur zullen de mededingingsexperts van Dirkzwager de belangrijkste ontwikkelingen uit het afgelopen jaar met u doornemen. Rechtspraak, ...

Lees het hele artikel »


26 september 2017 ~ Seminar Actualiteiten Mededingingsrecht
7 augustus 2017

Een goed gebruik lijkt geboren: ieder najaar een seminar actualiteiten mededingingsrecht bij Dirkzwager. In ongeveer anderhalf uur zullen de mededingingsexperts van Dirkzwager de belangrijkste ontwikkelingen uit het afgelopen jaar met u doornemen. Rechtspraak, ...

Lees het hele artikel »


Een merkbare verandering in de toepassing van het kartelverbod
4 augustus 2017

Bij arrest van 14 juli 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een overeenkomst of een besluit van een ondernemersvereniging met een concurrentiebeperkend doel, in principe (behoudens toepasselijkheid van een uitzondering) leidt tot een overtreding van ...

Lees het hele artikel »


Hoog marktaandeel, toch geen probleem
28 juni 2017

Op 8 juni 2017 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) haar goedkeuringsbesluit over de voorgenomen fusie van Stichting Certe Medische Diagnostiek (Certe) en Stichting Izore (Izore) gepubliceerd. Het besluit is van praktijkbelang omdat de ACM goedkeuring ...

Lees het hele artikel »


Hoog marktaandeel, toch geen probleem
28 juni 2017

Op 8 juni 2017 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) haar goedkeuringsbesluit over de voorgenomen fusie van Stichting Certe Medische Diagnostiek (Certe) en Stichting Izore (Izore) gepubliceerd. Het besluit is van praktijkbelang omdat de ACM goedkeuring ...

Lees het hele artikel »


Let op de mededingingsregels bij distributieafspraken – de Europese Commissie opent de aanval
15 juni 2017

Vorige week hebben wij al bericht dat de mededingingsrechtelijke handhavingsprioriteiten van de Europese Commissie een stevige ruk hebben gemaakt in de richting van (online) distributie. Dat is een gevolg van een sectoronderzoek naar mededingingsbeperkende ...

Lees het hele artikel »


Staatssteun in bestemmingsplanprocedures: goed nieuws voor gemeenten
14 juni 2017

Als omwonenden een beroep doen op de staatssteunregels om de financiële uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan ter discussie te stellen, zullen zij in principe van een koude kermis thuiskomen. In een uitspraak van 2 november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ...

Lees het hele artikel »


Staatssteun in bestemmingsplanprocedures: goed nieuws voor gemeenten
14 juni 2017

Als omwonenden een beroep doen op de staatssteunregels om de financiële uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan ter discussie te stellen, zullen zij in principe van een koude kermis thuiskomen. In een uitspraak van 2 november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ...

Lees het hele artikel »


samenwerking en overnames in de ziekenhuissector: overnamebesluit ADRZ gepubliceerd
8 juni 2017

Het was al sinds 21 april 2017 bekend dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geen bezwaar heeft tegen de overname van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) door het Erasmus MC. Inmiddels is ook het besluit gepubliceerd. Het besluit van de ACM ...

Lees het hele artikel »


samenwerking en overnames in de ziekenhuissector: overnamebesluit ADRZ gepubliceerd
8 juni 2017

Het was al sinds 21 april 2017 bekend dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geen bezwaar heeft tegen de overname van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) door het Erasmus MC. Inmiddels is ook het besluit gepubliceerd. Het besluit van de ACM ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Sjaak van der Heul