1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): inwerkingtredingsdatum 1 januari 2022

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): inwerkingtredingsdatum 1 januari 2022

De inwerkingtredingsdatum van de Wtza en Awtza is verschoven naar 1 januari 2022.
Leestijd 
Auteur artikel Marieke van Dongen
Gepubliceerd 22 november 2020
Laatst gewijzigd 23 november 2020

Op 9 juni jl. zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (Awtza) door de Eerste Kamer aangenomen. De Wtza introduceert een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders en een vernieuwde vergunningsprocedure voor een specifieke categorie instellingen. De rechtsgevolgen die voortvloeien uit de invoering van de Wtza en de als gevolg daarvan noodzakelijke technische overgangsregelingen zijn geregeld in de Awtza.

Aanvankelijk was het streven om de Wtza en de Awtza op 1 juli 2021 in werking te laten treden. In haar brief van 4 november jl. heeft de Minister voor Medische Zorg en Sport de Kamer laten weten dat de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2021 door verschillende ontwikkelingen en afhankelijkheden niet meer haalbaar is. De inwerkingtredingsdatum is verschoven naar 1 januari 2022.

Voor een uiteenzetting van de Wtza en Awtza verwijzen wij u naar ons O-book over de Wtza en de Awtza.

Contact

Heeft u vragen over de Wtza of de Awtza? Neemt u dan gerust contact op met Marieke van Dongen, Charlotte Perquin-Deelen of een van onze andere specialisten van de sectie Gezondheidszorg. Wij helpen u graag verder.