De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Maandag 10 mei 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Zorg & Recht Lezing: De juridische haken en ogen bij gegevensuitwisseling in de zorg
Webinar

Zorg & Recht Lezing: De juridische haken en ogen bij gegevensuitwisseling in de zorg

Wilt u meer weten over wat er binnen uw zorginstelling kan en mag op het gebied van gegevensuitwisseling bij samenwerkingen met andere zorginstellingen? En loopt u vaak tegen de vraag aan in hoeverre u hiervoor toestemming moet vragen aan patiënten of cliënten? Dan is dit webinar iets voor u!

Op privacygebied is er in de zorg de afgelopen jaren veel gebeurd. Op 1 juli 2017 trad de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (gedeeltelijk) in werking. Daarnaast is sinds 1 januari 2018 het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders van kracht en sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming.

Tegelijkertijd is er sprake van een steeds verdergaande digitalisering van de zorg en wordt er vanuit de zorgsector en de overheid steeds meer ingezet op digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Tendens is hierbij dat een goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt (hierna: ‘cliënt’) en tussen zorgaanbieders onderling nodig is voor een goede kwaliteit van zorg. Tegelijkertijd gelden er op grond van de hiervoor genoemde wetgeving allerlei juridische randvoorwaarden waaraan digitale gegevenswisseling in de zorg aan moet voldoen.

Dit zorgt voor de nodige praktische uitdagingen voor zorgaanbieders: wat mag er nu eigenlijk wel en niet op het gebied van digitale gegevensuitwisseling? Moet er wel of geen toestemming worden gevraagd aan de cliënt? Hoe zit het met de zogenaamde ‘veronderstelde toestemming’? Maakt het voor de (on)mogelijkheden van gegevensuitwisseling een verschil dat er sprake is van een samenwerkingsverband? En hoe zit het met het medisch beroepsgeheim?

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof, Milou Janssen en Luuk Arends gaan tijdens de Zorg & Recht lezing ‘DE JURIDISCHE HAKEN EN HAKEN BIJ GEGEVENSUITWISSELING IN DE ZORG’ in op deze problematiek en de meest actuele ontwikkelingen op dit gebied.

Het webinar is interactief en er is voldoende gelegenheid via de chat vragen te stellen aan de sprekers. Deelname aan dit webinar is kosteloos.

Dit jaar staan de volgende lezingen op het programma:

 

Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Maandag 10 mei 2021 Webinar Online

Deze lezing is interessant voor alle zorgaanbieders. 

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:30 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online

Sprekers

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof

Advocaat

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof is sinds juli 2016 werkzaam als advocaat gezondheidsrecht op de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager. Marloes heeft een gecombineerde proces- en adviespraktijk op het gebied van het (klassieke) gezondheidsrecht. Zij heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in het patiëntenrecht, het medisch aansprakelijkheidsrecht, het medisch tuchtrecht, de kwaliteitswetgeving in de zorg en het privacyrecht. Haar cliënten zijn zowel individuele beroepsbeoefenaren als de grotere zorginstellingen en (medische) aansprakelijkheidsverzekeraars. Daarnaast adviseert Marloes zorgaanbieders, (semi)publieke instellingen en gemeenten met grote regelmaat over vraagstukken in het sociaal domein (de Wmo 2015 en de Jeugdwet). Vooral het privacyrecht in het sociaal domein is een onderwerp waar Marloes zich veelvuldig mee bezig houdt.

Luuk Arends

Advocaat - Partner

Luuk is advocaat en partner op de sectie Gezondheidsrecht. Redactielid van GGZ & recht en voorzitter van de geschilleninstantie van De Zorgprofessional. Gespecialiseerd in Ggz-zorg, ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdhulp, eerstelijnszorg en privacyvraagstukken. Verder is hij goed bekend met nieuwe wetgeving in de gezondheidszorg, zoals Wkkgz, Wmo 2015, Wlz, Jeugdwet, Wvggz en Wzd.

Milou Janssen

Advocaat

Milou is advocaat op de sectie Gezondheidszorg. Haar focus ligt op patiëntenrechten, het medisch tuchtrecht, het privacyrecht en kwaliteitswetgeving. Milou is ook goed bekend met recente wetgeving, waaronder de Wvggz en de Wzd. Zij staat zorgaanbieders geregeld bij in klachten- en geschillenprocedures.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events