Handel & Transport

Dirkzwager beschikt over gespecialiseerde kennis van de rechtsgebieden die betrekking hebben op het (inter)nationaal handelsverkeer. Dit omvat handel, industrie en logistiek binnen en buiten de landsgrenzen. Wij hebben de expertise in huis om uw zaken op dit terrein te behartigen, van (preventief) advies tot en met de tenuitvoerlegging van gerechtelijke en arbitrale uitspraken. Met deze specialistische kennis zijn wij onze cliënten graag van dienst.

Wij zijn actief voor alle professionele partijen in de logistieke keten, waaronder afzender, vervoerder, geadresseerde, (douane)expediteur, koel- en vrieshuis en hun (achterliggende) verzekeraars. Alle vervoersmodaliteiten komen aan bod (weg/spoor/binnenwater/zee/lucht). Onder onze cliënten bevinden zich (inter)nationale verzekeringsmaatschappijen, ondernemingen werkzaam in of voor de industrie, alsook het midden- en kleinbedrijf.

Wij verlenen juridisch advies en begeleiding bij onder meer:

  • (inter)nationale koop, inclusief Incoterms
  • (inter)nationale logistieke dienstverlening, inclusief aansprakelijkheden van alle bij logistiek betrokken partijen
  • (inter)nationale incasso, inclusief (executie)veilingen
  • verzekeringsvraagstukken

Preventief advies

Hanteert u de voor u meest praktische Incoterm (diverse varianten), ook in de vervoersdocumenten? De logistieke keten bestaat uit vele schakels, met even zovele afspraken die u als handelspartij niet altijd kunt en hoeft te overzien. Wij kunnen u wijzen op de valkuilen en (on)mogelijkheden. Als u uw zaken op voorhand goed regelt, kan dat in de (nabije) toekomst onnodige kosten, vertragingen en geschillen voorkomen.

Onbegrensd advies

Bij verschillende secties binnen ons kantoor is kennis van (inter)nationaal handelsverkeer aanwezig. Ook van aangrenzende rechtsgebieden zoals ondernemingsrecht en milieurecht. Waar nodig bundelen wij onze kennis in het belang van uw zaak.
Dirkzwager onderhoudt wereldwijd relaties met buitenlandse kantoren, onder andere via haar netwerken TELFA (Europa) en USLAW (VS), zodat u ten aanzien van buitenlandse aspecten ook adequaat wordt geholpen.
In alle gevallen blijft uw vertrouwde contactpersoon uw vaste aanspreekpunt.


Nieuwsgierig naar hoe wij over dit onderwerp kennis delen?


 

Specialisten

Joost Becker

Joost Becker
Advocaat

Joost Bindels

Joost Bindels
Advocaat - partner

Iris Docter

Iris Docter
Advocaat

Mark Jansen

Mark Jansen
Advocaat

Frans Knüppe

Frans Knüppe
Advocaat - partner

Jaap Kronenberg

Jaap Kronenberg
Advocaat - partner

Natascha Linssen

Natascha Linssen
Advocaat - associate partner

Tom van Malssen

Tom van Malssen
Advocaat – voorwaardelijk advocaat bij de Hoge Raad

Jeroen Naus

Jeroen Naus
Senior advocaat

Ernst-Jan Pas

Ernst-Jan van de Pas
Advocaat - partner

Robert Rijpstra MRICS

Robert Rijpstra
Advocaat - partner

Arno Stoffelsma

Arno Stoffelsma
Juridisch medewerker

Tom Vandeginste

Tom Vandeginste
Advocaat - partner

Karen Verkerk

Karen Verkerk
Notaris - partner

Tony Wijk

Tony van Wijk
Advocaat - partner

Deel informatie Handel & Transport